Första äldreboendet med arabisk profil

En växande äldre befolkning med rötter i Mellanöstern och Nordafrika skapar nya behov. Just nu håller ett äldreboende med arabisk profil på att öppnas i Tensta i Stockholm.

2 februari 2011

Äldreboendet Bejtona (vårt hus på arabiska) är inrymt i Tensta servicehus, där det sedan oktober förra året även finns ett boende med persisk inriktning. 

 

– De som flyttar in här kommer från många olika länder, men har arabiska som gemensamt språk. De äldre kommer att känna igen maten som serveras och språket som talas. Personalen talar arabiska och har förståelse, kunskap och kännedom om hur det är att komma från en annan kultur, ett annat land, till Sverige, berättar Ann-Catrin Rönnqvist, medicinskt ansvarig sjuksköterska på vårdföretaget Kavat vård som driver boendet.

Personal som kan prata persiska, arabiska och andra vanliga språk finns på många äldreboenden. Men Bejtona i Tensta är det första med enbart arabisk profil. 

Vill skapa trygghet

18 platser kommer att finnas till en början, varav nio för äldre med demens. Just när minnet börjar falna blir ens historia och bakgrund extra viktig, säger Ann-Catrin Rönnqvist. 

– Det som händer när man blir gammal och framför allt när man blir dement är att man tappar det nya språket, men kommer ihåg det gamla. Att kunna göra sig förstådd och känna igen sig skapar lugn och mindre oro.

Familjens roll starkare

Boendet har ingen religiös inriktning. Men både kristna och muslimska högtider kommer att firas. 

Ni har redan öppnat ett äldreboende med persisk profil. Finns det något som utmärker det här boendet jämfört med andra äldreboenden ni driver?

– Alla människor är olika, men helt klart är att familjen har en annan roll här. Det visar sig genom att man är mer med sin närstående som flyttar in. Vi är till exempel inte främmande för att man tar in en extra säng till sin släktings lägenhet och ibland sover över. Man samlas också mycket i det stora vardagsrummet och dricker te,  även när man har besök.

Äldreboendet Bejtona håller just nu på att rekrytera en arabisktalande sjuksköterska. Verksamheten kommer att vara i full gång i slutet av våren eller början av sommaren.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida