Hon vann

Hon vann
— Golvet drogs undan mina fötter när jag fick det första pensionsbeskedet, säger Ingrid Stenström Ling. Foto: Susanne Lundbäck

Ekonomi. Ingrid Stenström Ling jobbade i över 40 år. Som tack fick hon en hundralapp i pension. Hon tog strid och vann och undrar nu: Är du också drabbad??

2 september 2015

Den gamla mannen hade gått igenom en stor bukoperation och vaknade upp på sjukhuset i Linköping. När han fick syn på Ingrid Stenström Ling log han ett svagt leende och sade: ”Tack! Du passar perfekt som sjuksköterska!”

?Det är ett av många minnen från sitt långa yrkesliv som Ingrid Stenström Ling, 66, aldrig glömmer. Hon började som sjuksköterska 1973 och älskade sitt yrke. Särskilt mötena med patienterna, men också kollegerna och lagarbetet. En period arbetade hon som utredare men trivdes inte bland en massa papper, hon ville ut till människorna igen. ?

Därför kom det som en chock när tjänstepensionen kom, den del av pensionen som arbetsgivaren betalar ut. En hundralapp i månaden skulle hon få, och 70 kronor efter skatt.

?—Golvet drogs undan mina fötter, säger Ingrid Stenström Ling.??

Chock, besvikelse och ilska drog igenom henne, i den ordningen. Hur kunde det bli så lite? Vi återkommer till det och till varför fler kan vara drabbade. För i samma stund som Ingrid Stenström Ling öppnade det där kuvertet med pensionsbeskedet som damp ner i brevlådan i oktober 2014, slogs framtiden i spillror. Hon och maken hade ju trott att de skulle få ett långsammare tempo i livet, kunna resa till Ingrids hembygd Sproge på Gotland, kanske lära sig fotografera. Njuta av frukterna av ett långt och framgångsrikt arbetsliv där hon vidareutbildat sig inom intensivvård, varit vårdchef och som en av de första smärtsjuksköterskorna i Sverige föreläst på hundratals ställen. Trots att hon drabbades av en obotlig sjukdom arbetade hon halvtid under alla år och på slutet lyfte hon sig själv i håret varje dag för att kunna ge järnet på jobbet.?

Nu skulle hennes planer för framtiden inte bli av och Ingrid Stenström Ling kände sig inte bara plundrad ekonomiskt, hon kände sig även underkänd som yrkesmänniska.?

— Den känslan sitter i fortfarande, att jag inte var värd mer.?

Men ilskan tog över och med den som drivkraft kontaktade hon Vårdförbundets lokala företrädare i Linköping och bad om hjälp. Tillsammans gjorde de en omfattande kartläggning av Ingrid Stenström Lings arbetsliv och löne­utveckling genom åren och i våras lyckades de få arbetsgivaren region Östergötland att tänka om. I april damp ett nytt pensionsbesked ner i brevlådan och den här gången var det nästan 4 500 kronor i månaden.

?— Vilken upprättelse! Det visar att det lönar sig att kämpa, säger hon.??

Orsaken till att Ingrid Stenström Ling fick en rekordlåg tjänstepension ligger långt tillbaka i tiden. Vid årsskiftet 1997-1998 började ett nytt pensionsavtal gälla som heter PFA98. Men de som hade förtidspension eller det som kallades sjukbidrag på deltid vid den här tiden fick ligga kvar i det gamla avtalet, kallat PA-KL. Syftet var att skydda dem från att få en låg tjänstepension framöver men den goda tanken kunde slå fel på ett sätt som ingen hade kunnat förutse. ?

Som för Ingrid Stenström Ling. 1976 blev hon sjuk i myasthenia gravis, en autoimmun muskelsjukdom som försvagar kroppen. Vid övergången till det nya pensionsavtalet hade hon sjukbidrag på halvtid och fick alltså ligga kvar i PA-KL. Men trots sjukdomen fortsatte hon att göra karriär vilket absurt nog straffade sig på pensionen, skulle det visa sig. Hon fastnade i en pensionsfälla, den så kallade hundralappen. ??

Pia Molander är förbundsombudsman på Vårdförbundet i Östergötland och en av dem som hjälpt Ingrid Stenström Ling. Det som var avgörande var att de kunde visa att Ingrid hade haft en bra löneutveckling som borde få arbetsgivaren att räkna om — och höja — hennes pension.

?— Hon hade jobbat inom landstinget oerhört länge och det var uppenbart att något var fel. Därför var det viktigt för oss att driva detta, inte minst för att få prejudikat om det finns fler fall, säger Pia Molander.?

I första vändan blev det nej. Arbetsgivaren region Östergötland ville inte räkna om Ingrid Stenström Lings pension eftersom de inte tyckte att det fanns underlag för det. Då tog Vårdförbundet reda på mer fakta och ställd inför detta kovände arbetsgivaren.?

Det var Torbjörn Eriksson, pensionshandläggare på regionen, som lämnade det nya, positiva beskedet. Han vill inte ta ställning till om det var rimligt att ge en hundralapp i pension, utan konstaterar bara att det gamla avtalet var konstruerat så. Däremot är han glad över att det löste sig för Ingrid Stenström Ling.?

— Det känns riktigt bra att en medarbetare som specialiserat sig och haft en lönekarriär, också får ta del av den omräkning som pensionsavtalet öppnade för, säger han.??

Först sa ni nej till att räkna om pensionen. Varför??

— Det gjordes utifrån de omständigheter som var kända då. Sedan hjälpte medarbetaren och Vårdförbundet oss att hitta ny fakta och då kunde vi fastställa en ny pension, säger Torbjörn Eriksson. ??

Som arbetsgivare hade ni redan hennes löneuppgifter. Varför tog ni inte fram faktan själva?

?— Vi får in väldigt få sådana här ärenden och det är inte så lätt som man kanske tror att kartlägga detta. Vi är två personer som jobbar med pensionen för våra 12 000 anställda och i vanliga fall görs det maskinella beräkningar av pensionen. Här fick vi räkna manuellt och ta hjälp av KPA, landstingens pensionsbolag. Men jag håller med, det var olyckligt att vi inte såg detta med en gång, säger Torbjörn Eriksson.?

Han påpekar att regionen sedan fyra år erbjuder föreläsningar om pensionen för sina anställda som också kan få en skräddarsydd prognos. Ingrid Stenström Ling hade gjort sin hemläxa och tog redan som 50-åring reda på hur stor pensionen skulle bli, men det hjälpte alltså inte. Prognosen slog fel. Nu tycker hon att både fack och arbetsgivare var aningslösa som inte förutsåg att det gamla avtalet PA-KL, som tecknades 1985, kunde bli en pensionsfälla. ?

— Båda parter har ansvar för detta och Vårdförbundet ska ju föra min talan, säger hon.?

Trots det är Ingrid Stenström Ling glad och tacksam över att Vårdförbundet tog sig an hennes fall och det första hon gjorde efter att ha vunnit var att gå upp till fackets lokala kontor med en chokladkartong.?

— Utan dem hade jag aldrig klarat det, säger hon.?

I stället för att vända och vrida på varje slant, och kanske till och med behöva flytta, firade hon och maken med att unna sig en lite lyxigare resa till deras älskade Gotland.

??Det Ingrid Stenström Ling gått igenom har gett henne en riktig tankeställare och hon har uppmanat sin son och hans fru att redan nu se över sitt pensionssparande. Samma uppmaning vill hon nu rikta till Vårdfokus läsare. ?

— Man vet inget om framtiden. Du måste fixa det själv och ta reda på fakta.

Därför uppstod pensionsfällan

 • Din pension består av tre delar: den allmänna pensionen som den statliga Pensionsmyndigheten ansvarar för, tjänstepensionen som arbetsgivaren står för, och privat pensionssparande som du sköter själv.
 • Pensionsfällan uppstod i tjänstepensionen. Tanken med att låta deltidssjuka med förtidspension eller sjukbidrag ligga kvar i det gamla avtalet PA-KL vid övergången till ett nytt avtal 97/98 var att skydda den heltidsinkomst som de hade innan de blev sjuka. En inkomst som förutsattes vara högre än vad man sedan hade som deltidssjukskriven.
 • PA-KL samordnades med den allmänna pensionen. Det innebar att värdet av den allmänna pensionen drogs av från tjänstepensionen.
 • Den allmänna pensionen uppräknades med löneutvecklingen i samhället och tjänstepensionen uppräknades med prisutvecklingen.
 • När PA-KL tecknades kunde ingen förutse att lönerna i Sverige skulle öka mycket mer än priserna. Summan av kardemumman blev att den allmänna pensionen ökade mer än tjänstepensionen, vilket gjorde att tjänstepensionen urholkades. Om den allmänna pensionen översteg den pensionsnivå som räknades fram genom PA-KL blev det bara kvar en garanti på 100 kronor, ”hundralappen”.
 • För deltidssjuka som i likhet med Ingrid Stenström Ling fortsatte att ha en bra löneutveckling med högre deltidslön än den ursprungliga heltidslönen finns dock en öppning i pensionsavtalet som gör det möjligt att räkna om pensionen efter överenskommelse med arbetsgivaren.
 • 1998 började ett nytt pensionsavtal gälla, PFA98. Där ligger tjänstepensionen separat från den allmänna och pensionsfällan kan inte uppstå.

Så får du överblick över pensionen

I dag ser pensionssystemet annorlunda ut. Till exempel finns det en del i tjänstepensionen som du själv kan välja placering för, antingen i fonder eller traditionella pensionsförsäkringar och där det kan vara svårt att sia om framtiden. Det finns ändå sätt att skaffa sig en bild av den kommande pensionen.

 • Varje år får du ett brev, "det orange kuvertet", som är en prognos för din allmänna pension.
 • Du får också besked med information och prognos över din tjänste­pension.
 • Om du haft flera olika arbetsgivare med olika pensionsavtal får du besked som rör respektive anställning.
 • Det kan därför bli pensionsinformation från många håll. Vill du få en överblick som ger en prognos för hela din framtida pension, som innehåller din allmänna pension, din tjänstepension och din eventuella privata pension, kan du göra en pensionsprognos på:

  www.minpension.se 


Är du drabbad?

Om detta gällde dig 1997-12-31 kan du också ha hamnat i pensionsfällan:

 • Långtidssjuk på deltid med det som då kallades förtidspension eller sjukbidrag (inte "vanlig" sjukpenning).
 • Många arbetsföra år kvar.
 • En bra löneutveckling fram till pensionen.

Stämmer allt detta in på dig kan du ta kontakt med Vårdförbundet lokalt för att få hjälp med att kontrollera vad som gäller. Omfattas du av "hundralappen" kan ni försöka komma överens med arbetsgivaren om att räkna om pensionen så att den blir högre.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida