Kortare väntan för Kjell

Kortare väntan för Kjell
Christian Barrientos ser till att Kjell Sundin läggs in snabbt. Foto: Alexander Donka

Christian Barrientos såg möjligheten att låta gamla få en smidigare väg genom akuten.?text sanna björkmanfoto alexander donka

5 augusti 2015

Klockan är närmare åtta på måndagskvällen när Kjell Sundin, 90 år fyllda, kommer in till Norrtälje sjukhus. Han har så fruktansvärt ont. Det är stopp i urinkatetern och det känns som om blåsan håller på att sprängas.

?Sjuksköterskan Christian Barrientos tar emot. De har träffats tidigare, så Kjell slipper dra hela historien om hjärtinfarkten, lårbensfrakturen och hemtjänsten. Efter undersökning och spolning av katetern utan effekt kommer de överens med läkaren om att en natt på kirurgen nog är nödvändigt.?Innan de är klara med kateterbytet står avdelningspersonalen i dörröppningen, redo att hämta Kjell till avdelningen. Besöket på akuten har gått snabbt och smidigt.?

— Men det är klart att det kändes långt, tiden går alltid långsamt när man har ont, säger han.?

På kirurgavdelningen får han lite kvällsfika och sover snart gott, med en fungerande kateter och utan värk. Klockan har just passerat tio. ??

Att allt går så smidigt beror på att Christian började fundera på hur de egentligen tar hand om äldre patienter på akuten.?

Efter att ha läst en artikel i Omvårdnadsmagasinet förra hösten om just det, blev allt så tydligt. När tempot är högt och tillströmningen stor hamnar de äldre lätt i skymundan. Ofta kommer de in i ett ganska dåligt skick. Förvirring och undernäring kan bli värre om besöket drar ut på tiden och hårda britsar gör att de riskerar trycksår och fallskador.

?— Jag pratade med mina jobbarkompisar som också kände igen det, säger Christian.?

Ett par månader senare kom en av hans släktingar, en äldre kvinna i rullstol, till akutmottagningen där han arbetar som sjuksköterska. Inget ovanligt på en mindre ort och hon behandlades som alla andra. Efter flera timmars väntan undrade dock hennes son hur det kom sig att ingen i personalen frågat om hon behövde hjälp till toaletten under hela tiden. Frågan blev en bekräftelse på det Christian redan insett, något måste göras för de äldre på akuten.??

På planeringsdagen i mars tog han upp frågan i hela personalgruppen. Gensvaret blev stort. Även i ledningen tog det skruv och de uppmuntrades att sätta i gång direkt.?

Med fokusgrupper, stöd från högsta ledningen och samarbete med vårdavdelningarna gick planeringen i rasande fart. Alla var engagerade för att synliggöra strukturer och komma med konstruktiva förslag till förbättringar. Inom loppet av ett par månader gick projektet från idé till handling.

?Den första juni sjösattes modellen som de kallar Silverstigen, akutens nya snabbspår för äldre patienter. Nu passerar inga 80-plussare entrén utan en enkel bedömning av ADL, aktiviteter i dagliga livet, i samband med triageringen.

?ADL-bedömningen omvandlas till en siffra i akutliggaren som indikerar vilket omvårdnadsbehov patienten har och vilka åtgärder som är nödvändiga. En etta betyder tillsyn minst en gång i halvtimmen, högre tal visar att patienten är mer självgående.

?— Det kanske låter simpelt, men för oss är det ett helt nytt arbetssätt och kommer i grunden att förändra hur vi förhåller oss till dessa patienter, säger Christian.

?Att det gick så lätt att dra i gång projektet tror han beror på att alla känner alla på ett mindre sjukhus och beslutsvägarna är korta.

?— Sedan bidrar det säkert att vi har väldigt roligt tillsammans på jobbet, då går det lättare att pröva nya saker.?

Projektet har gjort omvårdnaden på akuten synlig. Där är annars den medicinska vården i fokus och kvaliteten mäts genom att titta på tiden ”dörr till dörr”, det vill säga hur lång tid det tar för patienten att få vård från inskrivning till utskrivning eller inläggning.

??— Norrtälje sjukhus ligger bra till i flödesmätningarna, bland de bästa i landet. Däremot säger statistiken inget om omvårdnadsbehov eller åtgärder. För personalen har det varit frustrerande. Trots att väntan ofta blir lång på akuten är varken miljön eller rutinerna på akuten anpassade efter det.?

Med det nya arbetssättet synliggörs en grupp som ofta inte är så högljudd. Christian tror dessutom att det kan spara tid. ?

— När vi hjälper en person på toaletten kan vi hinna få en bild av vad hen klarar av, orientering till tid och rum och vi kan passa på att byta från brits till en skönare säng.

?Att starta ett nytt snabbspår i juni kan tyckas friskt vågat med tanke på den förväntade ökade belastningen på akutmottagningen inför sommaren.

?— Men vi är vana att lägga i en extra växel inför sommaren då befolkningen tredubblas här.

Snabbspår för äldre

När en patient över 80 år kommer till akuten gör personalen en ADL-bedömningen direkt vid inskrivningen. Sjuksköterskor och undersköterskor ansvarar för helhetsvården, men får även förstärkning av mottagningssjuksköterskan som genomför omvårdnadsronder med jämna mellanrum.
Patienterna i Silverstigen ska få förtur till läkare inom sin triagering och flera provtagningar har generella delegeringar för att påskynda flödet.
Vid inläggning ska patienterna hämtas inom 30 minuter.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida