Kvalitetschef om kritiserade äldreboenden: ”Ibland blir det fel”

Kvalitetschef om kritiserade äldreboenden: ”Ibland blir det fel”
Lena Freiholtz, kvalitetschef på vårdföretaget Carema care och styrelseledamot i föreningen Bra vård för äldre. Foto: Carema care

Nu ifrågasätts omvårdnaden på ytterligare ett äldreboende i Stockholm som drivs av vårdförtaget Carema care. ”Ett aktivt kvalitetsarbete innebär inte att man är felfri”, säger företagets kvalitetschef Lena Freiholtz — som även sitter i styrelsen för föreningen Bra vård för äldre.

3 november 2011

Dagens Nyheter har under hösten granskat vården på äldreboendet Koppargården i Vällingby utanför Stockholm där personalen larmat om illa skötta sår, undernärda patienter och ovanligt många fallolyckor.

I går publicerade tidningen kritik mot förhållandena på ännu ett Caremaboende i Stockholmstrakten, Tallbohov i Järfälla. Där anser anonyma medarbetare att det inte längre går att bedriva säker omvårdnad på grund av ledningens fokus på besparingar.

Vad gör Carema nu?

Vårdfokus har pratat med Carema cares kvalitetschef Lena Freiholtz, tidigare anställd på Vårdförbundet och sedan länge engagerad i Bra vård för äldre, Bravå, en organisation som arbetar för god äldrevård och som har tagit fram en lista med kvalitetskrav för vård, rehabilitering och omsorg av äldre.

Varför lyckas inte Carema care leva upp till Bravå:s kvalitetskrav?

– Bravå:s kvalitetskrav går hand i hand med hur vi arbetar med kvalitet på Carema care. Men ett aktivt kvalitetsarbete innebär inte att man är felfri, det innebär att man på ett strukturerat sätt upptäcker och bearbetar sina brister.

Vad säger du om den kritik som förts fram mot Koppargården och Tallbohov?

– Vårt existensberättigande som vårdföretag hänger ihop med att vi levererar omvårdnad av hög kvalitet. Ibland blir det fel, det är oerhört beklagligt och det tar vi vårt ansvar för. Det är bra med en hård granskning av oss som privata utförare, men det bör vara en lika hård granskning av all äldreomsorg.

Vårdkrävande pensionärer

Vad ser du som det största problemet bakom bristerna i äldreomsorgen i dag?

– En del är att äldreomsorgen, under en relativt kort period på tio år, förändrats radikalt. De äldre som kommer till oss på våra boenden är i dag multisjuka, många är i livets slutskede. Många gånger, när det blir fel, är det utifrån förväntningarna på omvårdnaden. Man tror att man kommer till ett sjukhus och ska få vård, men så ser inte uppdraget ut för ett äldreboende.

Ställer kommunerna tillräckligt stora krav på kvalitet i upphandlingarna?

– De kommuner som upphandlar mycket är professionella och ställer krav på kvaliteten. Men det är väldigt olika, ibland är det rena prisupphandlingar, ibland handlar det om att vi ska beskriva hur vi vill utföra vården och omsorgen utifrån vissa kriterier. Det som framför allt kan behöva utvecklas är uppföljningen av hur man lever upp till upp avtalen. Uppföljningar kan göras oftare, det kan vara bra att djupdyka i vissa frågor och att tillsammans med uppdragsgivaren göra en gemensam tillsyn.

Snäva ramar

Räcker de ekonomiska ramarna i upphandlingarna till för att privata vårdföretag ska kunna bedriva god omvårdnad?

– Det händer att vi avstår från att lägga anbud på objekt, där vi inte kan leva upp till kvaliteten. Då avstår vi hellre. Ramarna sätts av politikerna och det ser olika ut över landet. Men jag har arbetat med äldreomsorg i 12 år och tycker generellt sett att konkurrensen bidrar till en positiv utveckling. Man har ett utbyte mellan offentligt och privat och hittar förbättringsmöjligheter hela tiden.

Vad ger kvalité?

Vad måste till för att kvaliteten i äldreomsorgen ska höjas?

– Det viktigaste är att hela tiden ha ett aktivt kvalitetsarbete och utvecklingsarbete. Att jobba med avvikelser, rapporteringar och förbättringar. Det handlar också om det goda ledarskapet och om kompetensen hos medarbetarna. Hälso- och sjukvårdsdelen måste få större tyngd för att de som kommer till ett särskilt boende ska kunna känna trygghet i de vårdbehov man har.

Vad gör Carema care för att förbättra kvaliteten på sina boenden?

– Frågan har sedan i våras lyfts fram och lyfts upp i företaget. Vi kommer att bli fler som är ute och gör uppföljningar. Vi kommer att ha mer strukturerade kvalitetsuppföljningar med chefer. Vi kommer att inom en månad efter att en brist uppdagats följa upp att den har åtgärdats. Vi har på olika sätt tagit till oss av kritiken och förbättrat vår systematik.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida