Miljardsatsning på de mest sjuka äldre

Miljardsatsning på de mest sjuka äldre
Särskilda boenden som riskbedömer de boende i Senior alert får del av de 1,1 miljarder regeringen satsar på bättre vård och omsorg för äldre nästa år. Arkivbild: Colourbox

God läkemedelsbehandling för äldre och en sammanhållen vård och omsorg är två prioriterade områden i regeringens och Sveriges kommuner och landstings överenskommelse om nästa års satsning på att förbättra vården och omsorgen för de mest sjuka äldre. Merparten av de 1,1 miljard kronorna är prestationsbaserade.

Ett grundkrav för att få komma i fråga för ersättning är att det finns ett politiskt förankrat beslut om en handlingsplan för förbättringar och en sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre. Dessutom måste huvudmännen fatta beslut om att införa kvalitetsledningssystem enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd.

Förutsättningar som ger pengar

  • en sammanhållen vård och omsorg som utvecklar vård, rehabilitering och ett tryggt och gott omhändertagande utifrån den äldres behov
  • kommuner och landsting som satsar på att minska användningen av olämpliga läkemedel, olämpliga läkemedelskombinationer och läkemedel mot psykos i särskilda boenden för äldre
  • verksamheter som registrerar i Svenska palliativregistret och de som genomfört brytpunktssamtal
  • verksamheter som registrerar, riskbedömer och använder kvalitetsregistret Senior alert, liksom de särskilda boenden för äldre som riskbedömer de boende i Senior alert
  • verksamheter som registrerar i kvalitetsregistren SveDem och BPSD.

Utbetalningen baserar sig på de resultat som nåtts mellan september i år och september nästa år. Totalt satsar regeringen 4,3 miljarder kronor under mandatperioden för att förbättra vården och omsorgen för de mest sjuka äldre.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida