Möt de svåra känslorna

Möt de svåra känslorna
Att den gamla människan uttrycker sin oro över att livet lider mot sitt slut, är inte alltid så lätt att hantera för vårdaren. Foto: Karin Eckemark

Att möta den gamla människans oro när hon berättar om sin uppgivenhet är viktigt, men inte alltid så lätt.

12 februari 2015

Personal som vårdar äldre hemma ställs ofta inför svåra frågor som handlar om liv och död. När en gammal människa säger att hon känner sig dålig eller att det snart är slut, kan det vara svårt för vårdaren att veta vad hen ska svara.

Viktigt att uppmärkssamma

Men att inte alls uppmärksamma det personen säger kan leda till mer oro, säger Inger K Holmström, som är professor i vårdvetenskap vid Mälardalens högskola och ansvarar för den svenska delen av ett internationellt projekt.

– Det tar inte längre tid att svara på ett sätt som främjar vårdtagarens välbefinnande, därför är det viktigt med goda samtalsstrategier. Ibland räcker det med att nicka och uttrycka förståelse. Säga att alla kan ha liknande tankar någon gång och kanske fråga om personen känner sig sämre än i går, säger hon.

Internationellt

Projektet drivs i samverkan med Västerås stad och är en del i ett stort internationellt samarbete mellan Sverige, Norge, Nederländerna och USA. Material samlas in och analyseras på samma sätt för att det ska vara möjligt att jämföra

Totalt blir det 600 ljudinspelade samtal som kommer att jämföras mellan länderna, men även mellan yrkesgrupperna undersköterskor och sjuksköterskor.

– Man kan tänka sig att sjuksköterskorna ska vara bättre förberedda för svåra samtal, eftersom de har en längre utbildning. I nästa steg ska vi genomföra en webbaserad utbildning i kommunikation, som bygger på fynden från ljudupptagningarna, säger Inger K Holmström.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida