Nära 300 anmälningar om allvarliga missförhållanden på äldreboenden

Nära 300 anmälningar om allvarliga missförhållanden på äldreboenden

Vanligaste orsaken är att säkerheten brister.

22 januari 2014

Aftonbladet har gjort en sammanställning över alla lex Sarah-anmälningar om allvarliga missförhållanden på landets äldreboenden som kom in till Inspektionen för Vård- och omsorg, Ivo, under 2013. 

Av de 271 anmälningarna handlar 10 om äldre som dött och 31 om äldre som blivit allvarligt skadade.

Men långt ifrån alla missöden som sker på äldreboendena rapporteras. Majoriteten av kommunerna, 169 stycken, lämnade inte in en enda lex Sarah-anmälan förra året.

Enligt Aftobladets granskning var den vanligaste orsaken till de 10 dödsfallen och de 31 allvarliga skadorna brister i säkerheten, exempelvis att de gamla fallit från en balkong, ett fönster eller i trapphuset.

Eller att äldre som bara kan äta passerad kost fått vanlig mat , satt i halsen och dött.

Många av anmälningarna handlar om personal som betett sig illa, kränkande och nedsättande gentemot de boende.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida