Ny standard för äldrevården ute på remiss

Ny standard för äldrevården ute på remiss
Med den nya standarden från Swedish Standards Institute kan förhållandena förbättras för de mest sjuka äldre. Arkivbild: Mostphotos.

Kommentarer på den nya nationella standarden kan lämnas fram till den 15 september.

En ny nationell standard med krav för kvalitet inom äldreboenden och hemtjänst har tagits fram på uppdrag av Socialdepartementet. Bakom standarden står Swedish Standards Institute, SIS, och ett antal aktörer inom äldrevård och omsorg.

– Standarden kan användas till exempel av kommuner vid upphandling av omsorgstjänster för äldre, för att göra kvalitetsjämförelser eller för intern uppföljning och kvalitetsförbättring, säger Tuula Cammersand, projektledare på SIS.

Den nya standarden sammanfattar alla krav som finns i lagar och författningar inom omsorg, service, omvårdnad och rehabilitering. Till och med den 15 september är det möjligt för alla att kommentera standarden på SIS webbsida.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida