Onödiga sjukhusbesök undviks med screening av sjuksköterskor

Onödiga sjukhusbesök undviks med screening av sjuksköterskor
Organisationen med omsorgskoordinatorer byggs upp allt eftersom, berättar Micaela Kronberg Thor. Foto: Model house Sweden

I Göteborg söker alltför många människor vård på sjukhus i onödan. Nu ska det åtgärdas.

24 september 2014

Alla patienter över 65 år som kommer till någon av akutmottagningarna i Göteborg, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Östra sjukhuset eller Mölndals sjukhus, screenas numera av en sjuksköterska.

Sjuksköterskan är omsorgskoordinator och pratar med de personer som inte bedöms vara i behov av akut vård, och försöker ta reda på vad det är som gör att de söker sig till sjukhuset.

– Oftast är det ett ökat vårdbehov, inte sjukdom, som gör att de kallar på ambulans och då hamnar på sjukhus, säger sjuksköterskan Micaela Kronberg Thor, som är en av utvecklingsledarna i äldresatsningen i Göteborgsområdet.

Många äldre människor åker direkt till sjukhuset när de inte mår bra, trots att de egentligen inte behöver akutsjukhusets resurser. Många gånger skulle de få mer adekvat vård om de kontaktade vårdcentralen eller 1177.

Screenas

Oftast handlar det om en ohållbar hemsituation, de klarar sig inte hemma själva och anhöriga hinner eller orkar inte längre.

– Koordinatorn resonerar med patienten om hur de ska göra, han eller hon längtar ju inte till sjukhus. Kanske är det hemtjänst eller hemsjukvård som behövs.

Omsorgskoordinatorn förvissar sig om att patienten är med på noterna och kontaktar biståndshandläggare i kommunen och äldresjuksköterska på vårdcentralen.

Fakta omsorgskoordinator

  • Omsorgskoordinator finns varje vardag mellan 8 och 17 på Mölndals sjukhus, Sahlgrenska sjukhuset och Östra sjukhuset.
  • I Göteborgsområdet dör 50 procent av alla människor på sjukhus medan motsvarande siffra för hela landet är 30 procent.
  • De flesta är äldre med känd sjuklighet och dör en förväntad död – cirka 85 procent av dödsfallen.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida