coronaviruset

Brist på personal och material är hennes största oro

Brist på personal och material är hennes största oro
Ingela Mindemark är medicinskt ansvarig sjuksköterska, mas, i Oxelösunds kommun.

De medicinskt ansvariga sjuksköterskorna i kommunerna jobbar nu hårt för att få vården att fungera i äldreomsorg, hemsjukvård och hemtjänst. Ingela Mindemark i Oxelösund har aldrig varit med om en svårare situation.

På hennes arbetsrum finns kartonger med handsprit, munskydd och annan skyddsutrustning som ska packas om och fördelas ut till äldreboenden och hemtjänst. Ingela Mindemark är medicinskt ansvariga sjuksköterska, mas, i Oxelösunds kommun och hon är oroad.

? Just nu får vi inte provtagning varken på patienter eller vår personal. Det gör att vi har 57 procents frånvaro i hemtjänsten och vi måste ha skyddsutrustning hos alla patienter där det finns misstanke om att de kan vara smittade.

Bristen på personal och skyddsutrustning är det som oroar landets medicinskt ansvariga sjuksköterskor mest när det gäller kommunernas möjligheter att hantera coronakrisen. Det visar en undersökning som SVT har gjort.

Enkäten som SVT Nyheter skickade ut i fredags besvarades av 182 medicinskt ansvariga sjuksköterskor. Av dem uppger 55 procent att läget är dåligt eller mycket dåligt när det gäller skyddskläder.

Munskydd från lokala företagare

? Vi får fortfarande leveranser även om det inte alltid är det vi beställt. Men munskydd får vi inte alls och det lilla förråd vi hade räckte inte långt. Nu försöker vi lära oss vad vi kan använda i stället, vi har fått munskydd från en färgaffär och en järnaffär här i Oxelösund och häromdagen lämnade en plåtslagare in tusentals munskydd. Tyvärr var resårbanden för gamla, men vi har satt en grupp inom vår dagligverksamhet på att sätta i nya, berättar Ingela Mindemark.

På Ingela Mindemarks kontor står handsprit och skyddsutrustning som ska fördelas ut till äldreboenden och hemtjänst.

Det görs också visir av overheadfilm som skänkts av stålverket SSAB som är ortens stora arbetsgivare och all handsprit som finns i kommunens verksamhet har samlats in för att den ska kunna delas ut där den behövs bäst, inom vård och omsorg.

? Så än så länge har vi skyddsutrustning, även om det inte alltid är helt enligt regelboken. Men det är klart att man undrar hur länge det räcker om vi får många smittade, säger Ingela Mindemark.

Allvarlig brist på personal

Än större oro känner hon för personalbristen. När över hälften av de anställda är hemma inom hemtjänsten för att de är förkylda eller tar hand om sina barn så blir läget mycket tufft i en verksamhet som redan från början har brist på personal. Ingela Mindemark hade önskat att det fanns möjligheter att testa personal för att kunna avgöra om de kan arbeta eller måste vara hemma.

Nu planerar kommunen i stället för att snabbutbilda och flytta anställda från andra verksamheter samt anställa personer som blir uppsagda på annat håll. Det blir aktuellt om kommunen går in i ett stabsläge och Ingela Mindemark tror att det kan ske när som helst nu.

? Vi försöker snabba på rekryteringsprocessen, men vi kan inte helt frångå de normala rutinerna. Vi måste ta referenser och de vi anställer behöver få utbildning i basala hygienrutiner, vård av personer med demens, läkemedel och allt sådant.

Själv sitter Ingela Mindemark dagligen och försöker ta in och sprida all information som kommer hela tiden. Det är så gott som dagliga uppdateringar från Smittskyddet, Folkhälsomyndigheten, Krisinformation, MSB, Vårdförbundet och SKR, Sveriges kommuner och regioner. Rutiner ändras hela tiden. Till det kommer möten med kommunledningen och nya direktiv därifrån.

Allt annat läggs åt sidan

? Jag har aldrig varit med om något liknande. Det var tufft 2009 med svininfluensan då vi fick börja från noll och ta fram en pandemiplan. Men man var ändå trygg med att våra gamla kunde vaccineras och det påverkade oss inte alls på samma sätt som nu, säger Ingela Mindemark.

Allt annat arbete hon gör som mas i vanliga fall har hon nu fått lägga åt sidan. Nu gäller det att lösa problem dag för dag.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida