Rökning farligare än fetma

Trots en kraftig ökning av antalet överviktiga och feta i Sverige sedan 1969 minskar risken att avlida före 56 års ålder bland män. Anledningen är att antalet rökare har minskat under samma tid.

Det är många faktorer som påverkar vår livslängd. Forskare vid Karolinska institutet har försökt att räkna fram hur den ökade fetman hos dagens unga män påverkar risken för överdödlighet, definierat som risken att avlida före 56 års ålder jämfört med en kontrollgrupp som föddes 35 år tidigare.?

Genom att undersöka mönstringsdata för svenska män från 1969 och 2005 och sedan följa upp männen som mönstrade 1969 och simulera utvecklingen för männen som mönstrade 2005 har forskarna fått fram skillnaden i risk att avlida före 56 års ålder. Det visar sig att trots en trefaldig ökning av antalet överviktiga och en sjudubbling av antalet feta i 2005 års mönstringsgrupp så har de en minskad risk att avlida före 56 års ålder. Detta eftersom antalet rökare har mer än halverats i den yngre gruppen. Den skyddande effekten av den minskade rökningen är större än riskökningen av den ökade fetman och övervikten.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida