SBU. Bäst för sköra äldre är det multiprofessionella teamet

SBU. Bäst för sköra äldre är det multiprofessionella teamet
Att samma personal sköter allt kan förklara varför integrerade team ger bättre resultat. Foto: Colourbox

SBU har tittat på vilket omhändertagande som är bäst för sköra äldre som kommer in till sjukhus.

2 december 2013

Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU, har granskat forskningen om vilket arbetssätt och omhändertagande som är bäst för äldre, särskilt sköra, personer.

Resultatet visar att ett strukturerat omhändertagande, där ett särskilt team både bedömer patienten och ger vården, är det bästa. Teamet ska ha patientansvar; de äldre och gamla patienterna får då bättre funktionsförmåga och kan oftare bo hemma efter att ha vårdats på sjukhus.

Integrerat team

Läkare, sjuksköterska och arbetsterapeut eller sjukgymnast ska ingå i det integrerade teamet. De genomför också hela processen själva, bedömer, planerar, vårdar och följer upp patienten, vilket inte ett rådgivande team gör. Rådgivande team är inte bättre än vanlig vård, enligt SBU:s rapport.

SBU konstaterar att det finns flera luckor i forskningen på området. Tillförlitlig forskning saknas om hur kognitiv funktion, depression, livskvalitet och de närstående påverkas.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida