Skärpta regler ska försvåra riskkapitalisternas skatteflykt

Riskkapitalisterna inom välfärdssektorn och deras aggressiva skatteupplägg upprör finansminister Anders Borg. I dag presenterade han förslag till skärpta regler för ränteavdrag.

22 mars 2012

Vid en presskonferens på finansdepartementet i dag talade äldreministern Maria Larsson om vikten att öka medborgarnas förtroende för äldreomsorgen, och finansministern Anders Borg om att Sverige måste begränsa möjligheten till skatteflykt inom välfärdssektorn.

– Vi behöver skärpa reglerna eftersom den aggressiva skatteplaneringen inom välfärdssektorn har tilltagit de senaste åren. Vi måste vidta åtgärder för att stävja det, sa Anders Borg.

Reglerna för ränteavdrag är förmånliga i Sverige vilket har gjort att riskkapitalister kan göra stora vinster genom så kallade interna räntesnurror – där de tar lån till nyförvärv för att sedan kvitta ränteutgifterna mot vinsten. På så sätt kan de slippa att betala bolagsskatt.

Skatteplaneringen accelererar

Hur mycket som försvinner i skatteintäkter är svårt att bedöma. Men enligt finansministern rör det sig gissningsvis om ett skattebortfall på omkring sex miljarder kronor per år. Han poängterade att om inte den här typen av skatteupplägg stoppas kommer det att bli ännu mer.

– Vi ser att ränteutflödet har ökat med fem till sex miljarder se senaste åren och det riskerar att tillta, han.

Anders Borg uttryckte sin upprördhet över den här typen av skatteupplägg och hänvisade till skandalerna kring det privatägda vårdbolaget Carema care när han sa att det mest upprörande är att det är verksamhet som är skattefinansierad som på det här viset undandrar sig skatt på 100-tals miljoner kronor.

– Det är djupt stötande, sa finansministern

Anpassat till andra länder

En av utgångspunkterna i finansdepartementets förslag till skärpta skatteregler är att företag som är verksamma i Sverige också ska betala skatt i Sverige. Reglerna ska göra det svårt för riskkapitalister, bland annat ägarna av Carema, att gömma vinster genom att göra ränteavdrag för interna lån. Regelverket ska anpassas så att det liknar det i andra länder.

Anders Borg hoppas att de nya reglerna ska förstärka de offentliga finanserna med drygt sex miljarder, vilket han vill ska finansiera en allmän sänkning av bolagsskatten för landets alla företag.

– Vi ser att den här typen av skatteupplägg accelererar och kan inte väntan med att skärpa reglerna. Jag ser det här som en robust lösning – men inte perfekt, sa han.

De nya reglerna väntas kunna träda i kraft den 1 januari 2013.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida