SKL: Primärvården tar inte sitt ansvar

Slutenvården står för 60 procent av vårdkostnaden för äldre multisjuka. Primärvården tar inte sitt ansvar för den här gruppen, visar en undersökning från SKL.

6 april 2011

Med målet att ge de äldre ett bättre omhändertagande har utredare på SKL studerat journaldata och under 18 månader intervjuat 264 äldre multisjuka samt deras när­stående.?

— En förklaring kan kanske vara att primärvården de senaste åren har varit upptagen med andra saker — som tillgänglighet och vårdval — och därför inte har haft tid för den här gruppen. Man kan fundera över hur de tar ansvar för sitt uppdrag att arbeta förebyggande.?Så kommenterar Maj Rom, projektledare på SKL:s, Sveriges kommuner och landstings, avdelning för vård och omsorg de resultat som framkommit i rapporten.?

Före undersökningen trodde utredarna att den här gruppen äldre fick huvuddelen av den sammanhållna vården och omsorgen i primärvården. I stället visar det sig att de äldres behov av specialiserad vård är stort. Kostnaden för primärvården är bara fem procent.??

Intervjuerna visar att de äldre behöver omfattande insatser från specialiserad vård, primärvård och kommunal vård och omsorg, men att systemen inte är anpassade till äldres behov.?

SKL anser att en utmaning för landsting och kommuner blir att skräddarsy lösningar som passar äldre.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida