Standard för äldreomsorg ska öka kvalitén

Standard för äldreomsorg ska öka kvalitén
Den som är ansvarig för en verksamhet ska identifiera, förebygga och dokumentera fallrisk, enligt föreslagna verktyg i standarden. Arkivbild: Colourbox

För första gången lanseras i dag en standard som ska garantera vårdkvalitén. Modellen är tidigare mest känd och använd för tekniska produkter.

Ordet standard förknippas med krav på kvalitet, säkerhet och hållbarhet hos tekniska prylar. Standarder tas fram av Sis, Swedish standard institute, i samarbete med lämpliga experter. Numera börjar standarder utformas även för tjänster och i dag lanseras den första standarden för äldreomsorg.

Den nya standarden slår fast vilka krav som finns för vård och omsorg för äldre som har hemtjänst, hemsjukvård eller bor på boende. Standarden har ett personcentrerat förhållningssätt och ska säkerställa en trygg äldreomsorg med självbestämmande och delaktighet för den äldre, ofta sköra och multisjuka, personen och de närstående.

Kommunala äldreboenden

Den som driver ett äldreboende, både kommunalt och privat, ska utifrån standarden kunna planera omsorgen och utvärdera om den lever upp till kraven på kvalitet.

I standarden finns en rad omvårdnadsområden, som sömn, nutrition, smärta, sår och fall, beskrivna. Om vårdgivaren till exempel vill ta reda på om den egna verksamheten följer kraven för fall, går det att följa den handfasta kontrollistan i standarden. Standarden beskriver frågor som att vårdgivaren ska bedöma den äldres fallrisk och föreslår ett instrument för uppgiften (här Downton fall risk index).

Lagar och föreskrifter

– Standarden blir användbar för de som driver verksamhet med äldreomsorg. De kan på ett hanterligt sätt kontrollera att de uppfyller kraven på kvalitet och innehåll. Vi har sammanställt de lagar, föreskrifter och vägledningar som gäller och packat om till en tydlig struktur, säger Stefan Lundberg på Vårdförbundet.

Stefan LundbergStefan Lundberg.

Han har varit ordförande i den kommitté som arbetat fram standarden. Sis fick uppdraget från regeringen genom Socialdepartementet och bjöd in expertorganisationer 2012 för att börja arbetet. Ett 50-tal har deltagit, varav runt 10 mer drivande, däribland Vårdförbundet. Bland organisationerna märks Demensförbundet, pensionärsförbunden, fysioterapeuter och dietister, universitet, kommuner, och privata aktörer.

Personcentrerat förhållningssätt

– Första kravet inom alla områden är att besluten fattas i delaktighet med den äldre. Vårdförbundet har verkat för att standarden antar ett personcentrerat förhållningssätt.

Standarden är huvudsakligen tänkt att användas för planering och förbättring av den egna verksamheten. Men den kan användas vid utbildningar, som underlag vid upphandling från kommunen och i dialog med tillsynsmyndigheter.

– Vad vi vet är det första gången kvalitetskrav för äldreomsorg listas så konkret. Det går att utveckla och lyfta upp på Europanivå, vilket har gjorts för många produktstandarder tidigare, exempelvis i bilindustrin är kraven på säkerhet desamma i Europa.

Frivillig till att börja med

I dag är inte standarden i sig bindande, utan frivillig.

– Den är helt ny och ska implementeras i verksamheterna. I framtiden kan man se framför sig att den knyts till lagstiftning som kräver en viss kvalitetsnivå på vård och omsorg.

Framöver kan det också bli möjligt att få sin äldreomsorg certifierad utifrån standardens krav. Men till att börja med ska den förankras hos kommuner, privata vårdaktörer och verksamhetschefer. Under våren ges en rad seminarier, varav vissa handlar om att starta interna kurser i hur man kör igång arbetet tillsammans med personalen i ett utvalt område, exempelvis nutrition.

– Det blir spännande och innovativt. Pensionärsorganisationerna kan ha stor nytta av standarden om de vill ställa krav på vård och omsorg, säger Stefan Lundberg.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida