Strukturera och förebygga

Vården kan göra mer för äldre med inkontinens

Vården kan göra mer för äldre med inkontinens
Andelen boende som har kvarliggande urinkateter kan identifieras för att arbeta mer strukturerat och förebyggande på särskilda boenden. Bild: Mostphotos

Socialstyrelsen ringar in nya sätt att strukturerat förbättra vården vid inkontinens och andra problem med blåsfunktionen, i en ny rapport.

11 oktober 2016

Problem med urinblåsans funktion är vanligt bland äldre. I Sverige har 30-40 procent av alla över 65 år besvär. Av de som bor på särskilt boende har många fler, 70-80 procent, urinläckage. Svår urininkontinens är ofta en bidragande orsak till att äldre personer inte kan bo kvar hemma.

Blåsdysfunktion beskriver flera olika problem. Förutom urinläckage och trängningar ingår också tömningsproblem och efterproblem.

Förebyggande arbete

En projektgrupp på Socialstyrelsen har haft i uppdrag att genomlysa området blåsdysfunktion och ge förslag på faktorer som kan användas för förebyggande arbete. Gruppen identifierar åtta faktorer som går att definiera och arbeta förebyggande utifrån.

Det är exempelvis hur stor andel av de boende som har kvarliggande urinkateter, har gjort en utredning för blåsdysfunktion, eller har individuellt utprovade inkontinenshjälpmedel.

Men Socialstyrelsen uppmärksammar också att andelen sjuksköterskor som har utbildning inom blåsdysfunktion har betydelse för vårdens kvalitet och om det finns rutiner.

Fler fallolyckor och läkemedel

Personer med inkontinens, oavsett orsak till besvären, drabbas av fler fallolyckor, använder fler läkemedel och har ett större antal andra hälsoproblem och sjukdomar, vid jämförelse med personer som inte har problem med blåsfunktionen.

Med några enkla frågor är det möjligt att ta reda på om en person har problem med blåsfunktionen, blåsdysfunktion. Angelägna frågor att ta reda på är om personen:

  • Läcker urin
  • Använder inkontinenshjälpmedel.
  • Kissar färre än fyra eller fler än åtta gånger per dygn.
  • Kissar flera gånger per natt.
  • Har ett eller flera av följande symtom; svårt att komma igång, svag stråle, behöver krysta för att tömma blåsan, upplever att blåsan inte blir riktigt tömd, urinen kommer i omgångar.
  • Efterdropp efter avslutad blåstömning.

Gör en utredning

Om personen har något av problemen finns en risk för att blåsans funktion är nedsatt, och då ska en utredning erbjudas.

Rapporten innehåller en genomgång av olika symtom och sätt att behandla personer med blåsdysfunktion. Vid inkontinens nämns exempelvis lokal östrogenbehandling, blåsträning, assistans till toaletten och bäckenbottensträning.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida