Svidande kritik mot äldreboende

Östra Göinge kommun i Skåne är mycket missnöjd med hur privatägda Attendo Care sköter äldreboendet Lindgården i Broby. Det framgår av en rapport där kommunen listar en lång rad brister. Bland annat kritiseras att vårdföretaget inte rapporterar in till det nationella kvalitetsregistret Senior alert.

Att äldreboendet underlåter att registrera till Senior alert innebär att de boende inte har riskbedömts för vare sig undernäring, fallrisk eller trycksår.

Enligt tidningen Norra Skåne låg Attendo Care över de krav kommunen ställde vid upphandlingen, men nu visar kommunens granskning att de inte ens når upp till grundkraven.

Före den 15 februari ska vårdföretaget presentera en åtgärdsplan och senast den sista mars ska åtgärderna vara genomförda.

Attendo har drivit äldreboendet sedan november 2010.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida