Vårdförbundet: Mer kompetens behövs i äldrevården

Vårdförbundets recept för en bättre äldrevård handlar främst om fler specialistutbildade sjuksköterskor, ny sammanhållen lagstiftning och bättre organisation av vården.

För att möta de äldres komplexa sjukdomsbild behövs fler specialistutbildade sjuksköterskor. Vårdförbundet vill se en generell kunskapshöjning bland alla som arbetar i äldrevården, för att höja kvaliteten när det gäller förebyggande arbete, omvårdnad, socialt arbete, rehabilitering och medicin.??

Dagens uppdelning av samhällets ansvar för äldrevården mellan socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen skapar stora problem, enligt Vårdförbundet, som vill se en sammanhållen och tydlig lag för äldrevården. Den bör utgå från en helhetssyn på de äldre medborgarnas behov. Därigenom skulle också personalens arbete underlättas. Mycket tid och kraft går i dag åt till att samverka mellan de olika aktörerna.

Vårdförbundet har också i olika sammanhang pekat på att en förändring av vårdens organisation skulle ge förbättringar. Det handlar om att göra primärvården mer tillgänglig för de äldre så att färre behöver söka akut vård på sjukhusen. Snabbspår i akutvården skulle göra att äldre patienter i väl utrustade ambulanser med specialist­utbildade sjuksköterskor kunde få en första bedömning och sedan komma direkt till vårdavdelning utan att behöva passera akutmottagningen.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida