Vill att skörhet ska beskriva äldre med risk för stora vårdbehov

Vill att skörhet ska beskriva äldre med risk för stora vårdbehov
Skörhet säger bäst vad det handlar om när man vill beskriva äldre människor med stora vårdbehov, anser experterna. Arkivbild: Mostphotos

För att hitta äldre personer med stora vårdbehov kan begreppen "multisjuka" och "mest sjuka äldre" med fördel ersättas med begreppet "skör". Den anser en grupp äldrevårdsexperter som tror att det då blir lättare att identifiera dem som ännu inte hunnit bli svårt sjuka men som riskerar att bli det.

I dag används oftast begreppen ”multisjuka” eller ”mest sjuka äldre” för att definiera äldre människor med stora vårdbehov. I en debattartikel i Läkartidningen (se länk till höger) lyfter en grupp äldreforskare fram det alternativa begreppet frail, som översatt till svenska betyder skör.

Frailty, eller skörhet, har inom internationell äldreforskning blivit ett allt mer etablerat och omskrivet begrepp som enligt skribenterna bättre beskriver vad det handlar om: äldre personer med risk för hög vårdkonsumtion.

Risk för sjuklighet

I studier sammanfattas skörhet ofta som ett tillstånd med nedsatt reservkapacitet i multipla fysiologiska system som medför risk för funktionshinder och sjuklighet. Enligt American geriatric society står skörhet för allmän svaghet, trötthet, nedsatt uthållighet, viktminskning/aptitlöshet, låg fysisk aktivitet, dålig balans och nedsatt kognition. För att betecknas som skör ska vanligen tre av dessa tillstånd finnas med.

Fördelen med skörhetsbegreppet, enligt skribenterna, är att man med hjälp av det kan hitta dem som är i riskzonen för hög vårdkonsumtion innan de har blivit så sjuka att det är svårt att hejda sjukdomsförloppet.

Prövas i Mölndal

I forskningsprojektet Vårdkedja: från akutmottagning till eget boende på Mölndals sjukhus akutmottagning, som Vårdfokus skrev om häromdagen (se länk ovan till höger) har man utarbetat fem screeningfrågor som redan i triaget fångar upp de individer som är sköra/sårbara:

  • Nedsatt ork
  • Allmän trötthet de senaste tre månaderna
  • Ramlar ofta/tror att man kommer att ramla
  • Behöver hjälp att göra sina inköp
  • Sökt akutmottagning tre gånger eller oftare de senaste tolv månaderna
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida