500 får gå på Umas i Malmö?

I en konsultrapport har ekonomi och verksamhet på Universitetssjukhuset Mas i Malmö granskats. Enligt rapporten behöver sjukhuset göra sig av med 670 anställda för att klara ekonomin, men sjukhusdirektören Ann-Sofi Bennheden tror att det i slutändan kommer att handla om 500 heltidstjänster.

Universitetssjukhuset Mas (Umas) har stora problem med sin ekonomi. Det sammanlagda underskottet under 2009 och 2010 uppgår till uppemot 300 miljoner kronor. Omräknat i pengar handlar det om 670 anställda, enligt konsultfirman Arthur D Little som granskat ekonomi och verksamhet. Eftersom sjukhuset har närmare 6 000 anställda betyder det att mer än var tionde anställd skulle behöva sluta.

Men sjukhusdirektören Ann-Sofi Bennheden påpekar att den siffran gäller om allt ska sparas in på personalen. Eftersom det också finns annat att dra in på tror hon att det handlar om 500 heltidstjänster.

Svar efter sommaren

Hur det ska göras och vilka som i så fall berörs finns det inga svar på i dag. Sjukhusdirektören säger att några åtgärder inte kommer att vidtas förrän efter sommaren.

– Den genomlysning som konsultfirman har gjort berör förutom ekonomin, också sjukhusets uppdrag, produktion, bemanning, ledarskap, kvalitet och FoU, säger Ann-Sofi Bennheden.

Hon tycker att rapporten visar att sjukhuset är på rätt väg – det finns ett antal åtgärdsprogram i gång redan på de olika klinikerna – men att det också fordras ett antal raska åtgärder för att få ekonomin i balans.

Läkarna schemaläggs

En åtgärd är bättre samplanering av personal och verksamhet, vilket konkret innebär att läkarnas arbetstider schemaläggs i större utsträckning än i dag. Konsulten kritiserar sjukhuset för att bristen på kontinuitet i läkarbemanningen försvårar samarbetet med annan personal.

Tätare helgtjänstgöring (varannan helg) och bättre rutiner när det gäller utskrivningar av färdigbehandlade patienter är andra åtgärder.

Det gäller också att få bättre kontroll över till exempel utvecklingen när det gäller personalen. Tvärtemot vad som har varit planerat har de blivit fler under maj. En orsak till det är att sjukfrånvaron har minskat mer än vad man trott.

Hoppas på mer pengar

Kan sjukhuset räkna med mer pengar från politikerna? Det är inte helt otänkbart, enligt Ann-Sofi Bennheden.

– I konsultrapporten pekar man bland annat på att våra socio-demografiska förutsättningar är sämre än genomsnittet i regionen. Om regionledningen anser att det är relevant – och alltså höjer våra ersättningar – minskar det förstås sparkraven. Samtidigt vet vi att regionen inte har några pengar.

Samtidigt påpekas i rapporten att kostnadsläget på Umas är relativt högt jämfört med andra universitetssjukhus.

”Har legat i luften

Pia Arndorff, ordförande för Vårdförbundet Skåne, är inte förvånad över sparkraven.

– Det har legat i luften, säger hon. Men om det handlar om att så många måste sluta som rapporten säger kan det inte lösas bara med naturlig avgång – det lär bli aktuellt med uppsägningar också.

Hon tror inte heller på att kvalitet och patientsäkerhet ska kunna förbli oförändrade om var tionde anställd får sluta.

– Resultatet måste bli mindre vård, om inte kvalitet och patientsäkerhet ska hamna i fara. Sjukhuset kan inte ge lika mycket vård med så många färre anställda, konstaterar Pia Arndorff.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida