Akademiska anmäls för omfattande arbetsmiljöbrister på ortopeden

Akademiska anmäls för omfattande arbetsmiljöbrister på ortopeden
Arbetsgivaren försöker frånsäga sig ansvaret för arbetsmiljön på ortopedavdelningarna, säger Annika Jonasson, Vårdförbundets avdelningsorförande i Uppsala.

Sjuksköterskorna på ortopedavdelningarna vid Akademiska sjukhuset i Uppsala lider av underbemanning, orimlig stress och brist på erfaren personal. Det anser Vårdförbundet som nu anmäler sjukhuset till Arbetsmiljöverket.

Enligt Vårdförbundets lokalavdelning i Uppsala är situationen så allvarlig att personalen inte hinner ta rast eller äta lunch. Flera av sjuksköterskorna har dessutom tvingats till sjukskrivning på grund av den höga stressnivån.

En negativ spiral

Problemen finns på alla tre av sjukhusets ortopedavdelningar och härstammar bland annat från flera omorganisationer som har genomförts de senaste åren.

– Ortopeden är ofta en inkörsport och det har funnits en bild av att det ska vara lättare att börja där. Därför är många nyexaminerade med låg erfarenhet. Detta i kombination med att kravet på specialistkunskaper ökar har lett till en negativ spiral, säger Annika Jonasson, avdelningsordförande i Uppsala.

Listan på områden som Vårdförbundet vill att Arbetsmiljöverket ska titta på är lång. Höjd grundbemanning, kompetensutveckling och arbetsmiljöarbete mot stress och ohälsa är bara några av punkterna.

– Vi har jobbat med ortopeden i fem år och vad jag vet har vi aldrig lagt en så här lång anmälan innan, säger Annika Jonasson.

”Arbetsgivaren är för vag”

Problemen på avdelningarna har diskuterats i flera omgångar och riskanalyser och handlinsplaner har arbetats fram. Arbetsgivaren har också svarat på Vårdförbundets synpunkter, men de konkreta åtgärderna lyser ändå med sin frånvaro menar Annika Jonasson.

– Det är för vagt. Det saknas tidsperspektiv och strategi. När vi till exempel tar upp frågan om dubbelpass så hänvisar de till att man inte får tag på personal. Det är att skjuta ifrån sig ansvaret.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida