Akademiska gör ett försök att få behålla sina sjuksköterskor

Akademiska gör ett försök att få behålla sina sjuksköterskor
Akademiska sjukhusets tillförordnade sjukhusdirektör är mån om att behålla sjuksköterskorna och har en handlingsplan på gång. Foto: Akademiska sjukhuset

Ledningen på Akademiska sjukhuset har, tillsammans med sjuksköterskorna på akuten, diskuterat hur arbetsmiljö, arbetstider, ersättningar och arbetsbelastning ska kunna förbättras. ”Vi vill ha våra kompetenta sjuksköterskor kvar”, säger den tillförordnade sjukhusdirektören.

Karin Norlén är tillförordnad sjukhusdirektör på Akademiska sjukhuset i Uppsala och har just haft en diskussion med representanter för de 25 sjuksköterskor på akutmottagningen som har sagt upp sig. Hon beskriver läget som bekymmersamt.

– Det här är allvarligt. Vill ha våra kompetenta sjuksköterskor kvar därför håller vi på att ta fram en handlingsplan för att de ska stanna, säger hon.

Arbetstider och ersättning ses över

Karin Norlén vill inte gå in på detaljer i handlingsplanen, men säger att sjuksköterskornas arbetsmiljö, arbetsbelastning, arbetstider och ersättning är komponenter som diskuteras. Att lönerna ska höjas är däremot inget löfte hon kan ge.

– Som i alla politiskt styrda organisationer har vi ramar att hålla oss till, konstaterar Karin Norlén.

En möjlighet som ska undersökas är om sjuksköterskorna ska kunna få vidareutbilda sig för att få papper på sin kompetens.

– De har mycket reell kompetens, men eftersom det inte finns någon specialistutbildning inom akutsjukvård för sjuksköterskor ska jag undersöka om universitetet kan ta på sig att utforma en sådan uppdragsutbildning, säger Karin Norlén.

Förstår deras situation

Sjuksköterskorna själva vill inte uttala sig i medierna men enligt sjukhusdirektören är de nu, trots tidigare turbulens kring chefsbyten, nöjda med sina chefer. De har också sagt att de egentligen vill vara kvar på sjukhuset.

– Jag förstår att deras arbetssituation är pressad. Patienttillströmningen är hög dygnets alla timmar och kravet är att patienterna inte ska behöva vänta mer än fyra timmar. Sjuksköterskorna arbetar obekväma arbetstider, det händer tuffa saker och de måsta fatta snabba beslut. Akuten är en tuff arbetsplats och de gör att jättebra jobb, säger Karin Norlén.

I slutet av augusti ska kartläggningen och handlingsplanen vara klara.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida