bemanning

Alla nattsjuksköterskor slutar i protest mot ensamarbete

Alla nattsjuksköterskor slutar i protest mot ensamarbete
Ensamma nattpass. Fyra sjuksköterskor har sagt upp sig helt, två har bett att få byta till dagpass. Foto: Getty Images

Trots protester från hemsjukvårdens nattsjuksköterskor och Vårdförbundet har Munkedals kommun beslutat minska antalet sjuksköterskor på natten från två till en. Nu slutar alla.

Fyra av de sex nattsjuksköterskorna har sagt upp sig och de andra två har bett om att få byta till dagpass.

”Vi har sagt upp oss på grund av att det är patientosäkert, men också för att arbetsmiljön försämras. Att vara ensam ansvarig för 500 patienter plus vara delaktig i samverkande sjukvård är en enorm stress att axla ensam.”

Så förklarar nattsjuksköterskorna i Munkedal sina uppsägningar, uppger tidningen Bohusläningen.

Ensamt ansvar

På dagtid finns minst en sjuksköterska i var och en av de fyra kommundelarna. På nätterna har det tidigare varit två sjuksköterskor som haft gemensamt ansvar för hela kommunen, svarat på alla inkommande trygghetslarm och gjort både planerade och akuta besök, tillsammans med en undersköterska. Men i juni omorganiseras verksamheten. Då blir det i stället två undersköterskor och bara en sjuksköterska som får ansvaret för hela kommunen nattetid.

– Vi har förändrat sjuksköterskornas arbetsuppgifter så att de bara ska arbeta med sjuksköterskeuppdrag, säger Malin Petzäll, enhetschef för hemsjukvården, till tidningen Bohuslänningen.

Håller inte med om riskerna

Hon uppger att kommunen har gjort en riskanalys utifrån både arbetsmiljö- och patientsäkerhetsperspektiv som visar att förändringen är genomförbar utifrån de behov som finns.

Men nattsjuksköterskorna håller inte med och väljer i stället att lämna verksamheten. Fyra har sagt upp sig och slutar 1 augusti och två har bett om att få arbeta dagtid.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida