Allvarliga brister i arbetsmiljön på Gävle sjukhus centraloperation

Arbetsgivarens åtgärder dröjer för länge och är inte tillräckliga anser Vårdförbundets huvudskyddsombud som har lämnat in en anmälan till Arbetsmiljöverket.

– Vi har påtalat bristerna sedan före jul. Arbetsgivaren har gjort en åtgärdsplan, men sedan inte tagit tag i problemen. Vi gjorde anmälan för att få en objektiv bedömning, säger Vårdförbundets huvudskyddsombud Karin Molin.

Personalen på operationsavdelningen vid Gävle sjukhus riskerar att få i sig sövningsgaser eftersom utsugsslangarna är dåligt fästade, i våtutrymmena finns armatur som inte är godkänd och jordfelsbrytare saknas.

Flera brandfarliga rum

De många apparaterna och alla sladdar som ligger på golven gör det trångt och besvärligt att förflytta sig på avdelningen. Dessutom har brandskyddet konstaterat att vissa av rummen är brandfarliga, att nödutgångarna är för få och att det saknas sprinklersystem.

–  Att felen inte rättas till handlar förstås om pengar, det kommer att kosta en hel del. Dessutom kompliceras alltihop av att själva huskropparna är X-fastigheters ansvar, säger Karin Molin.

Leif Lindstrand, förvaltningschef för landstingets division X-fastigheter, håller inte med om att det skulle försvåra åtgärdandet att X-fastigheter ansvarar för byggnaderna.

Det finns nya lokaler 

– Det är landstinget som äger alltihop så det är landstingets problem och många av bristerna ligger i fastigheten. Men sedan flera år pågår det en planering av nya lokaler för operation, i det läget vill man inte gärna lägga ner mer pengar än nödvändigt på de gamla.

Att det dragit ut på tiden beror enligt Leif Lindstrand dels på att det handlar om stora investeringar, dels på organisationsförändringar.

– Jag håller helt med huvudskyddsombuden och har inget emot att problemen lyfts, det kan skynda på besluten. Det finns färdigplanerade lokaler för operation både i Hudiksvall och i Gävle, så det är bara att trycka på startknappen, säger Leif Lindstrand.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida