Almedalen. 2013 – året då arbetsglädjen sjönk

Almedalen. 2013 – året då arbetsglädjen sjönk
- Det måste bli slut på att vården har en sommarsituation året om, säger Vårdförbundets Anna Andersson. Foto Kicki Engström Höjer

Nu syns det i statistiken att vården har blivit allt tuffare att jobba i. Årets mätning av arbetsglädje innebär ett trendbrott.

Skruvarna har dragits åt mer än någonsin, det är det allt fler i vården som vittnar om. Nu syns stressen också i statistiken.

När Svenskt kvalitetsindex gjorde en undersökning bland fem tusen svenskar, däribland 800 vårdanställda, hade arbetsglädjen sjunkit markant i år. Vid deras tidigare mätningar har 70 procent angett att de har arbetsglädje. Så har det sett ut sedan 2007. Under 2013 har ett trendbrott skett. I år säger sig drygt 63 procent ha arbetsglädje.

Trycket hårdnar på hela arbetsmarknaden, men undersökningen visar att sjukvårdsanställda, i jämförelse med andra sektorer, upplever högre arbetsbelastning, ökade krav, sämre balans mellan arbete och fritid och mindre möjlighet att påverka sin arbetssituation.

Anna Andersson är vice ordförande för Vårdförbundet och med på det seminarium i Visby där undersökningen presenteras. Hon berättar att hon träffat barnmorskor från barnmorskeupproret i Stockholm som säger: ”Vi kan inte längre gå tillbaka och acceptera hur det är.”

Nu har de lyft på locket och kraften i det måste politikerna förstå, anser Anna Andersson.
– De kan inte längre luta sig mot vår lojalitet, säger hon.
Känslan av att ”nu får det vara nog” växer sig stark på många håll i vården i dag, inte minst med en så tuff sommarsituation som man väntar sig i år.

Svenskt kvalitetsindex undersökning visar också att var fjärde har lågt förtroende för vården. Att synen på vården och på att arbeta i vården har blivit mer negativ tycker Anna Andersson är väldigt bekymmersamt.
När Vårdförbundets utredningsavdelning har börjat titta på vart utbildade sjuksköterskor tar vägen har de sett att 15 procent har gått till andra branscher. Bland de manliga sjuksköterskorna är det ännu fler, 20 procent, som lämnat sjuksköterskeyrket.

Samtidigt visar beräkningar att det kommer att fattas 30 000 sjuksköterskor när vi når 2030. Ska unga vilja ta de jobben behöver vården se till att det finns lite luft i systemet igen, säger Anna Andersson.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida