Ambulans. Både Göteborg
och Skåne ska granskas

Arbetsmiljön på ambulanserna i Göteborg beskrivs som ohållbar.I Skåne ska avvikelsehanteringen granskas.

Tv-programmet Uppdrag granskning har rapporterat om allvarliga brister i ambulansverksamheten i Göteborg och Skåne. Det handlar om allt från ambulanser som inte kommer fram i tid till bristande utrustning i bilarna.?

Vårdförbundet har inget skyddsombud på ambulansen i Göteborg men Ann-Catrin Ahlgren, styrelsemedlem i avdelning Västra Götaland, bekräftar att såväl arbetsbördan som arbetstiderna är stora problem. ?

— Det är jättetufft, säger hon.?

Falck ambulans driver det mesta av ambulansverksamheten i Göteborg på entreprenad. Socialstyrelsen ska göra en granskning efter tre allvarliga fall:?

  • I fjol fick en patient hjärtstillestånd och avled eftersom ambulansens defibrillator inte fungerade.
  • En patient avled när det tog 14 minuter för ambulansen att komma fram till en mc-olycka.
  • Personalen på en dagverksamhet fick själva köra en person som drabbats av en allvarlig blödning till sjukhus eftersom det inte kom någon ambulans.??

Efter uppmärksamheten har Region Skåne lovat att avvikelsehanteringen inom Falck ambulans ska ses över. Socialdemokraterna i regionen kräver att ambulanssjukvården ska drivas i offentlig regi. Vårdförbundet i Skåne var också mycket kritiskt till att ambulanssjukvården lades ut på entreprenad och menar att det var ett sätt att kringgå reglerna för en god arbetsmiljö.

Vårdförbundet nationellt välkomnar granskningarna i Göteborg och Skåne men påpekar också att det är viktigt att inte fokusera på enskilda entreprenörer utan även landsting och regioner som upphandlar tjänsterna och bestämmer vilket innehåll ambulanssjukvården ska ha och vad den får kosta. ”Genom att kortsiktigt snåla får man inte den effektivitetsvinst som en modern ambulanssjukvård skulle kunna innebära”, konstaterar Anna-Karin Eklund, ordförande.

Riksföreningen för ambulanssjuksköterskor, RAS, skriver på sin hemsida att ambulanssjukvården inte tillgodoser alla medborgares rätt till vård på lika villkor eftersom kompetensen varierar beroende på var patienten bor.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida