AMBULANS. Grönt på bilarnafördröjer utryckningarna

Sedan grön färg började införas på ambulanser har utryckningarna börjat ta längre tid. Snart ska alla ha den nya färgen. Det är en trafiksäkerhetsrisk, anser Vårdförbundet.

Från och med den 1 juli nästa år ska alla ambulanser vara märkta med reflekterande rektangulära rutor i grönt på sidorna. Någon annan färg får inte användas, enligt sosfs 2009:10.?

Men forskning visar att fluorescerande och högreflek­terande limegul i kombination med rödorange färg syns bäst för medtrafikanterna, enligt Jörgen Lundälv, docent i trafikmedicin vid Umeå universitet, och Björn Strömberg, ambulanssjuksköterska och Vårdförbundets representant i tekniska kommittén för ambulanssjukvård. I mörker är högreflekterande vitt och silver bäst.?

Den ändrade ambulansfärgen kan nu utläsas i det nationella kvalitetsregistret för hjärtstopp, hävdar Jörgen Lundälv. I dag tar det tre minuter längre för ambulansen att nå fram till patienten jämfört med för sex år sedan då de svenska ambulanserna började märkas med grönt. Medtrafikanterna upptäcker helt enkelt inte ambulanserna i tid. Jörgen Lundälv och Björn Strömberg vill nu att kravet på grönt ska slopas.??

Vårdförbundet protesterade när den nya föreskriften skulle införas, bland annat mot den nya färgen, men har inte fått något gehör.?

– Eftersom färgsättningen också handlar om ambulanspersonalens säkerhet är det tveksamt om det är Socialstyrelsen som ska avgöra den här frågan. Vi kommer att kontakta våra trafiksäkerhetsmyndigheter för att få en ändring till stånd, säger förbundsombudsman David Liljequist, som handlägger ambulansfrågor på Vårdförbundet.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida