Ambulanssjuksköterskor missnöjda med tung och farlig EKG-utrustning

Ambulanssjuksköterskor missnöjda med tung och farlig EKG-utrustning
Två ambulansbilar i Skåne har stoppats av Vårdförbundets huvudskyddsombud eftersom ambulanspersonalen inte kan sitta bältade när de övervakar patientens EKG. Foto: Jonas Nordin

Ambulanssjuksköterskorna i Skåne är missnöjda med den nya bärbara utrustningen för EKG-övervakning. Den är på tok för tung, anser de. Och den medföljande defibrillatorn går inte att använda i bilen utan risk för att personalen själva får en stöt. Två bilar har stoppats av huvudskyddsombudet eftersom personalen måste sitta utan bilbälte för att se EKG-skärmen.

 – Frågar du mig så tycker jag inte att vi har fått speciellt mycket för de 15,5 miljoner kronor som Region Skåne har satsat på den nya övervakningsutrustningen. Driftsäkerheten har blivit bättre vid överföring av EKG från ambulansen till hjärtintensivavdelningarna, men det är också allt.

Det säger Rickard Uppenberg som är Vårdförbundets huvudskyddsombud inom ambulansföretaget Sirius Humanus i Skåne.

Tidigare var ambulanserna i Skåne utrustade med en övervakningsutrustning med sändare för EKG och en separat defibrillator. I höstas avslutades upphandlingen av en ny utrustning. Ett av kraven var att den skulle kunna bäras med in till patienten för att ta – och sända – EKG till sjukhusens hjärtintensivavdelningar.

Tung allt-i-ett-maskin

Valet föll på en så kallad allt-i ett-maskin där EKG-sändare och defibrillator finns i en och samma enhet.

Enligt Rickard Uppenberg finns det dock flera problem med den nya utrustningen. Bland annat att den är för tung. 

– I dagsläget bär vi med oss 52 kilo utrustning in till patienten. Med den nya EKG-enheten blir det ytterligare 10 kilo. När man ska lyfta både patienten och all utrustning tillbaka till ambulansen blir det väldigt tungt, säger Rickard Uppenberg.

Det andra problemet är att apparaten är svår att placera i bilarna. Den enda möjligheten är i princip att placera den vid sidan av patienten. Men då kommer personalen inte åt att defibrillera, utan risk för att själva få ström i sig.
 
Kan inte sitta i bälte

Vid en inspektering av ambulanserna nu i veckan upptäcktes att i två av bilarna är EKG-utrusningen placerad i golvläge, vilket innebär att det inte går att se och tolka all information på skärmen för ambulanspersonalen om de sitter med bältet fastspänt. Följden har blivit att de har suttit i skräddarställning på golvet, utan bälte.

När detta upptäcktes stoppade Rickard Uppenberg i sin egenskap av huvudskyddsombud genast de båda bilarna från fortsatt drift, till dess problemet är löst.

I fem andra bilar ser ambulanspersonalen visserligen skärmen, men när det larmar och de ska kvittera och slå av larmet måste de spänna loss sig från bältet, vilket även det utgör en arbetsmiljörisk. Detta har nu anmälts till Arbetsmiljöverket. För tillfället låter personalen larmet vara avslaget.

Upphandlingen av det nya övervakningssystemet är inte gjord av ambulanspersonalens arbetsgivare, som är två privata ambulansföretag, utan av Region Skåne.
 
Chefläkaren nöjd

En av dem som var med i styrgruppen för upphandlingen är klinikchefen vid Region Skånes Prehospitala Centrum, Poul Kongstad. Enligt honom fungerar utrustningen bra.
 
– Köper man en mobil utrustning så måste man kunna sända från patientens bostad. Därför måste man ta med EKG-apparaten om patienten har hjärtsmärta, hjärtsvikt eller liknande symptom som kan innebära hjärtåkomma.
 
Men uppenbarligen bär ju inte ambulanspersonalen med sig utrustningen i dag.
 
– Jag förutsätter att man följer våra medicinska riktlinjer. Det innebär att vi ska ställa diagnos så snabbt som möjligt på patienten.
 
Men det gör ju inte personalen i dag, eftersom utrustningen är för tung.
 
– Jag har själv varit ute och känt på vikterna. Det finns mycket annan utrustning som också väger en hel del, säger Poul Kongstad.

 Han anser att specialistsjuksköterskan själv kan avgöra vilken utrustning som ska tas med till patienten och i vilken ordning. Personalen behöver inte alltid bära med sig all utrustning direkt.

– Man måste göra en bedömning beroende på symptom, geografi och lokalförhållanden. För de svårast sjuka patienterna har vi tvåbilslarm vilket innebär att två ambulanser larmas till platsen och att man då kan hjälpas åt med utrustningen.
 
Att defibrillatorn inte skulle gå att använda i bilen tycker Poul Kongstad låter märkligt.
 
– EKG utrustningen används över hela världen. Den används i Köpenhamn, i Värmland och på många andra ställen i landet. Vi har inte uppfattat att det finns den typen av problematik, säger han.

Arbetsgivaren har lyssnat på kritiken

Men uppenbarligen har arbetsgivaren en annan uppfattning. I Sirius Humanus handlingsplan för arbetsmiljön står det klart och tydligt att man inte får sträcka sig över patienten för att nå defibrilleringsknappen, vilket man måste med tanke på hur utrustningen är placerad i bilen.

Efter en anmälan till Arbetsmiljöverket har arbetsgivaren också förklarat att EKG-enheten i princip bara ska användas i ambulansen. Behövs defibrillator ska den gamla modellen användas. Den ökade rörligheten har alltså uteblivit.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida