Anklagas för att sova på jobbet – Vårdförbundet tar strid

Sjuksköterskan anklagades för att sova på jobbet och fick sparken. Nu tar Vårdförbundet strid i domstol. — Detta är en jätteviktig fråga. Reglerna kanske måste ändras, säger Ingrid Frisk, vice förbundsordförande.

I november 2007 slog en timanställd vikarie på Nacka närsjukhus larm om att personalen på psykiatriavdelning 32 delade upp natten i sovpass. Ord stod mot ord men Stockholms läns landsting ansåg att patientsäkerheten äventyrats och sparkade den ordinarie personalen, två sjuksköterskor och fem skötare. Ytterligare en sjuksköterska har varslats.
– Vi har inte förtroende för folk som sover. Det finns flera vittnen och jag är inte orolig för bevisningen, säger personaldirektören Annika Blomgren.

Personalen hävdar att de vilat, inte sovit. Orsaken till att de stängde in sig var för att kunna läsa journaler ifred och lakanen i vilofåtöljerna skulle bara skydda mot smuts.

Vårdförbundet stämmer i Arbetsdomstolen

Kommunal har redan stämt landstinget till Arbetsdomstolen, AD. Efter att lokala och centrala förhandlingar slutade i oenighet, har nu Vårdförbundet beslutat att stämma när det gäller en av sjuksköterskorna. Den andra vill inte gå vidare.
– Arbetstiden på nätterna är en prioriterad fråga och det är vår uppgift som fackförbund att också hjälpa medlemmar, säger Ingrid Frisk.

Men beslutet går på tvärs mot ett liknande fall 2006 som gällde fyra nattsjuksköterskor på en bup-klinik i Stockholm. Då valde Vårdförbundet att inte bevilja så kallad rättshjälp, vilket slutade med att en av sjuksköterskorna gick till domstol för egna pengar. Ärendet har inte avgjorts ännu.

Olika bedömningar

Enligt Ingrid Frisk beror de skilda bedömningarna på flera saker: Till skillnad från bup-fallet har arbetsgivaren i Nacka inte gått med på någon ekonomisk kompensation – sjuksköterskan har inget att förlora. Kommunal har redan stämt i samma ärende och det som rör Vårdförbundets medlemmar kan komma att prövas indirekt. Risken för så kallad negativ reglering bedöms vara mindre, att AD gör en tolkning som inte gagnar den egna saken kring sjuksköterskornas arbetsledande ansvar på nätterna. Dessutom finns det en färsk dom från AD där en anställd som anklagats för att sova på ett behandlingshem vann.

Inspektioner har införts nattetid

Personaldirektör Annika Blomgren hävdar dock att detta inte är någon engångshändelse utan att det finns ett problem med personal som sover trots att de är i tjänst.
– Vi har tvingats införa inspektioner på nätterna och hittar då både skötare och sjuksköterskor, säger hon.

Samtidigt väcker Nackafallet frågan om arbetsmiljön på nätterna är rimlig och vilket som hotar patientsäkerheten mest – om personalen skulle ta en tupplur för att orka med eller att de jobbar slutkörda. Enligt regelverket får man bara sova under jourtid, men Ingrid Frisk kan tänka sig att se över dem.
– Ingen ska behöva tvivla på att våra medlemmar tar sitt ansvar och ger en god och säker vård, men personalen måste få ta pauser. Våra kamrater i Danmark har reglerat att man får ta power naps. Det vore jättespännande att titta på, säger hon.

Det kan dröja omkring ett år innan domen från Arbetsdomstolen kommer.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida