Anklagelser om mobbing sprids inom ambulansen i Västmanland

Vårdförbundet vill nu att Arbetsmiljöverket tar tag i kränkningarna.

Det har stormat rejält kring ambulanssjukvården i Västmanland hela våren och nu begär Vårdförbundet hjälp av Arbetsmiljöverket. I botten ligger bland annat oenighet kring omorganisation, chefstillsättningar och samverkan på två av de fyra stationerna: Sala och Fagersta.

Hård ord om kränkningar

I ett brev till arbetsgivaren förra veckan skrev Vårdförbundets huvudskyddsombud att det råder stor oro och frustration bland både medarbetare och ledare och att hårda anklagelser om kränkningar och mobbning sprids på alla de fyra stationerna. För att hitta hållbara lösningar krävde Vårdförbundet att en extern expert på psykosocial arbetsmiljö anlitas.

Arbetsgivaren svarade att ledningen före sommaren hoppas kunna starta ett arbete för en bättre psykosocial arbetsmiljö på stationen i Fagersta, där en arbetsmiljöenkät visat brister i dialog och förtroende för ledningen.

Man kommer eventuellt också att göra insatser på de andra ambulansstationerna och ta fram en handlingsplan för hela ambulansen.

Nöjer sig inte med arbetsgivarens svar

Vårdförbundet är inte nöjt med svaret utan har nu vänt till sig till Arbetsmiljöverket. När kolleger på de olika stationerna börjar misskreditera varandra och sprida negativa rykten runtom i landstinget och problemen i hela ambulansverksamheten försämras dag för dag krävs det att akuta åtgärder sätts in omgående anser Vårdförbundet.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida