Arbetstider

Arbetar 80 procent på kvällen och får ändå full lön

Arbetar 80 procent på kvällen och får ändå full lön
Lina Mattisson, sjuksköterska och förtroendevald i Vårdförbundet på akutmottagningen i Gävle, hoppas att arbetstidsmodellen blir permanent.

Akutmottagningarna i Gävle och Hudiksvall har infört en ny arbetstidsmodell för personalens kvällspass. Sedan april i år är arbetstiden en och en halv timme kortare — med bibehållen heltidslön.

21 september 2018

Liksom övriga landet har Region Gävleborg svårt att rekrytera och behålla sjukvårdspersonal. Nu har ett pilotprojekt införts som innebär att personalen på länets akutmottagningar har en arbetstid på 80 procent med full lön när de arbetar kväll.

De som tidigare började sina kvällspass klockan två får nu börja halv fyra i stället. Verksamhetschefen för akutmottagningarna, Peter Sund, hoppas att den nya modellen ska göra det lättare att rekrytera. I ett pressmeddelande säger han att 17 nya sjuksköterskor har anställts sedan den infördes.

Lina Mattisson är sjuksköterska och förtroendevald för Vårdförbundet på akutmottagningen i Gävle. Hon är positiv till att kvällspassen nu har blivit kortare.

– Att börja halv fyra i stället för två innebär att kvällspassen inte känns lika tunga som förr. Arbetsmiljön och möjligheten till återhämtning har blivit bättre, säger hon.

Får personal att stanna

Eftersom nästan alla på akutmottagningarna arbetar treskift gynnas de flesta också av den nya modellen. Men även om personalen är nöjd tror inte Lina Mattisson att det är på grund av den förkortade arbetstiden som regionen har lyckats rekrytera 17 nya sjuksköterskor.

– Det är vår räddning, men jag tror att framgången med rekryteringen beror mer på andra saker. Som att arbetsgivaren har satsat på att marknadsföra akutmottagningarna och på att vi som arbetar här har berättat för kolleger att vi har ett väldigt roligt jobb. Däremot kanske arbetstidsmodellen gör att det är lättare att få personal att stanna.

Lina Mattisson vet inte varför så många sjuksköterskor har slutat de senaste åren. En tung arbetsbelastning förstås, men ingen har sagt till henne som förtroendevald att de slutat för att de inte orkar mer. Hon tror mer att det har berott på att man velat gå vidare i karriären eller varit trött på att arbeta kväll.

Ser bara en nackdel

Dessvärre var det framför allt sjuksköterskor med lång erfarenhet som slutade. Lina Mattisson, som har arbetat på akutmottagningen sedan 2013, är numera en av dem med längst anställningstid.

Hon och hennes kolleger hoppas och tror på den nya modellen. Hon kan bara se en nackdel och det är att det inte längre finns tid för utbildning och kompetensutveckling.

– När vi började klockan två hade vi en lång överlappningstid som innebar att vi hann med utbildningar och möten. Med bara en halvtimmes överlappningstid är det svårt, men jag vet att våra chefer ser över hur det ska organiseras.

Den nya arbetstidsmodellen infördes i april i år – med ett uppehåll under sommaren. Det är ett pilotprojekt som kommer att utvärderas efter ett år. Lina Mattisson hoppas att modellen kommer att permanentas.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida