”Arbete varannan helg leder till ökade kostnader”

”Arbete varannan helg leder till ökade kostnader”
– Det är horribelt hur lättvindigt landstinget säger upp vissa avtal, skriver Patrizia Bjerkegren i sitt debattinlägg.

Sedan Östergötlands läns landsting sade upp de lokala arbetstidsmodellerna har kostnaderna börjat raka i höjden.

Patrizia Bjerkegren är ledamot i Vårdförbundets lokala avdelning i Östergötland. I en debattartikel i dagens Norrköpings Tidningar beskriver hon bakgrunden till varför de ekonomiska problemen i landstinget fortsätter att öka.

Sedan arbetstidsmodellerna avvecklats och arbete varannan helg införts har man behövt nyanställa fler sjuksköterskor. Övertidskostnaderna skenar, semestervikarier saknas och sjuksköterskor söks via bemanningsföretag för att klara sommaren.

”Bristande ledarskap”

– Det är horribelt hur lättvindigt landstinget säger upp vissa avtal utan att ta med konsekvenserna i beräkningen, medan man med andra avtal ser mellan fingrarna och tolkar dem mycket generöst. Detta är ett allvarligt tecken på bristande ledarskap, skriver Patrizia Bjerkegren.

– I pågående lönerörelse har SKL, Sveriges kommuner och landsting, hävdat att centrala avtal inte är att föredra. Vilken trovärdighet får det när politikerna ute i landet motverkar arbetet med verksamhetsanpassade lösningar, undrar hon.

Upprörda sjuksköterskor

Anställda sjukskriver sig som en följd av att de inte orkar med förlängd arbetstid och dessutom jobba varannan helg. Ett flertal har också gått ned i tjänst för att orka, även sagt upp sig, skriver tidningen Corren som i går var med på ett upprört medlemsmöte som hade initierats av Vårdförbundet.

Alla närvarande vittade om hur uppgiven och samtidig arg personalen är över den situation som nu råder. Patientsäkerheten och kvaliteten på vården har blivit sämre sedan arbetstidsförkortningen slopades.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida