Arbetsgivare okunniga om arbetsmiljöarbete

Många arbetsgivare inom vård och omsorg kan för lite om arbetsmiljöarbete för att kunna bedöma risker och skapa en säker arbetsmiljö, visar Arbetsmiljöverkets granskning.

1 november 2011

Under hösten har Arbetsmiljöverket besökt 1 300 svenska arbetsplatser, varav 274 inom vård och omsorg. Det har framför allt handlat om äldreboenden och särskilda boenden, men också ambulansverksamhet och mottagningar och avdelningar inom primärvården och slutenvården.

Hälften duger inte

Omkring hälften av vård- och omsorgsarbetsplatserna visade sig ha ett bristande arbetsmiljöarbete.

– I huvudsak saknar arbetsgivare kunskap och kompetens om risker och riskbedömning. Den som har till uppgift att ansvara för arbetsmiljöarbetet måste ha rätt kunskap för att kunna upprätta handlingsplaner och leva upp till dem, säger Billy Karlsson, verksamhetsutvecklare på Arbetsmiljöverket.

Saknar arbetsgivarna rätt förutsättningar? Eller struntar man i arbetsmiljöarbetet?

– Framför allt saknas kunskap. Man vet inte hur man ska göra och ser inte riskerna. Men ibland saknas förutsättningar på grund av politiska beslut, exempelvis gällande bemanning.

När arbetsmiljöfrågor inte prioriteras högre upp i organisationen kan  andra incitament, som att hålla budget, bli viktigare för chefer längre ner i organisationen, anser Billy Karlsson. Då kan förbättrad arbetsmiljö ses som en kostnad, trots att det är en investering i långa loppet.

Trots allt bättre

De granskade arbetsplatserna besöktes för första gången. Därför kan inte Arbetsmiljöverket dra några slutsatser om läget har försämrats eller inte. Men andra undersökningar visar att svenska arbetstagare trots allt upplever en långsam förbättring av arbetsmiljöarbetet på deras arbetsplatser, berättar Billy Karlsson.

– Det går år rätt håll, men vi har en lång väg att vandra och får inga dramatiska förändringar över en natt.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida