Arbetsgivarna kritiseras för att inte förhindra stress

Arbetsgivarna kritiseras för att inte förhindra stress
Arbetsrelaterad stress är en av de vanligaste orsakerna till sjukdom. Arkivbild: Mostphotos

Inom vården blir många anställda sjuka av stress, hot och våld och en för tung arbetsbörda. Ändå är arbetsgivarna dåliga på att förebygga de psykosociala problemen. Det visar en inspektion som Arbetsmiljöverket gjort.

26 april 2013

Endast hälften av arbetsgivarna inom vårdsektorn gör fullgoda riskbedömningar av den psykosociala arbetsmiljön. Det visar en landsomfattande tillsynskampanj där Arbetsmiljöverket har granskat arbetsgivares förebyggande arbete.

Arbetsbelastningen värst

Drygt 200 arbetsplatser har besökts under år 2012, främst inom hälso- och sjukvårdssektorn, exempelvis på vårdcentraler, avdelningar på sjukhus, inom ambulansverksamhet och på äldreboenden.

Hög arbetsbelastning, stress, risk att bli utsatt för hot och våld och påfrestande patientkontakter är de vanligaste riskerna.

Stress och sömnproblem

På en vårdcentral hade man exempelvis betydligt fler patienter än vad man hade läkarbemanning för. Detta ledde till en för hög och riskfylld arbetsbelastning. På ett sjukhus fick nyutexaminerade sjuksköterskor en halverad introduktion, med stress och sömnsvårigheter som följd.

En stressig arbetsmiljö för personalen påverkar också patientsäkerheten, påpekar Mikael Sjöberg, generaldirektör på Arbetsmiljöverket.

Inspektionerna visar att problemen kan vara kända, men att chefen inte förfogar över åtgärderna på sin nivå. Befogenheter och beslut om resurser finns högre upp i organisationen där det görs andra prioriteringar.

Tillsyn i 26 EU-länder

– Psykosociala risker, som stress, är en av de största utmaningarna vi har i arbetslivet idag, säger Mikael Sjöberg.

Motsvarande tillsyn har genomförts i 26 EU-länder under år 2012, under ledning av Sverige. I hela EU har 13 500 inspektioner genomförts.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida