Arbetsklimatet fortfarande ett problem på Astrid Lindgrens barnsjukhus

Astrid Lindgrens barnsjukhus i Solna får godkänt av revisorerna, men fortfarande finns en del att göra. Verksamhetscheferna har fått i uppdrag att arbeta vidare för ett bättre arbetsklimat.

I går presenterades resultatet av den medicinska revision av Astrid Lindgrens barnsjukhus, som har gjorts på uppdrag av Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning.

Cheferna har fått uppdrag 

En oberoende granskning har gjorts, med godkänt resultat, men i rapporten framgår att det fortfarande finns områden som kan förbättras. Ett av dem är arbetsklimatet.

Anmärkningsvärt många medarbetare känner sig utsatta för kränkande särbehandling från chef eller medarbetare. Varje verksamhetschef har fått i uppdrag att arbeta med arbetsklimatet och ska upprätta en handlingsplan utifrån de diskussioner som förs lokalt.

Vårdförbundets förtroendevalda på sjukhuset, Gunilla George, kan inte se att det skulle vara någon ökning av kränkningar. Men hon konstaterar att besparingsarbetet förra året har gjort att fler och fler medlemmar hör av sig. Men å andra sidan hanterar förbundet den typen av frågor hela tiden, säger hon.

Generellt en tuffare attityd 

– Däremot märker vi ett generellt hårdnande klimat ute på arbetsplatserna med en tuffare attityd. Men det gäller hela Karolinska universitetssjukhuset, inte specifikt barnsjukhuset, säger Gunilla George.

Hon tycker också att ärendena har blivit knepigare – men betonar att det är hennes känsla och inte belagt. Bland annat handlar de om arbetsmiljö och bemötande.

– Det är ekonomiskt tufft och utsatt nu och klimatet har hårdnat från arbetsgivarens sida.

I rapporten sägs också att det nu finns exempel på större öppenhet, vilja och mod att lyfta fram olika slags frågor, även avvikelser.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida