Arbetsmiljö

Sjukvårdens arbetsmiljö. Praktiska typfall i hälso- och sjukvårdenTor Nitzelius och Göran Söderlöf226 sidor. Norstedts juridik.www.nj.seISBN 978-91-39-10972-3

3 oktober 2008

Hur stora överbeläggningar ska personalen behöva acceptera innan skyddsombudet kan beordra att arbetet stoppas enligt arbetsmiljölagen? Har sjukhusledningen verkligen rätt att avbryta en sjuksköterskas semester på grund av personalbrist? Vilka skyldigheter och möjligheter har egentligen ett skyddsombud att agera för en bättre arbetsmiljö? Hur ska arbetsmiljöuppgifterna fördelas på arbetsplatsen?

Dessa och andra arbetsmiljöfrågor diskuteras i boken som är uppbyggd kring konkreta exempel och relevant lagstiftning. Den vänder sig både till arbetstagarsidan, exempelvis skyddsombud och övriga fackligt förtroendevalda, och till arbetsgivarna; chefer på olika nivåer och politiker.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida