ARBETSMILJÖ. Brister på operation i Gävle

3 april 2009

Vårdförbundets huvudskyddsombud vid Gävle sjukhus har lämnat in en anmälan till Arbetsmiljöverket för att få en objektiv bedömning av arbetsmiljön på centraloperation. De brister som anges är att personalen riskerar att få i sig sövningsgaser eftersom utsugsslangarna är dåligt fästade, i våtutrymmena finns armatur som inte är godkänd och jordfelsbrytare saknas. Dessutom är nödutgångarna för få och det saknas sprinklersystem.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida