Arbetsmiljö: Nu flyr många vården

Orimliga arbetsvillkor gör att sjuksköterskor på flera håll i landet nu väljer att hoppa av sina tjänster i protest.

Sundsvall, Stockholm, Karlstad, Malmö, Västerås. Stad efter stad, landsting efter landsting har den senaste tiden sett sina sjuksköterskor hoppa av i protest mot en allt orimligare arbetssituation. ?

Skäl som anges är underbemanning, dålig lön och en urholkad patientsäkerhet. Men också risken för den egna hälsan.??

Centralsjukhuset i Karlstad har blivit av med åtta sjuk­sköterskor och fem undersköterskor bara det senaste året, alla från en enda avdelning.?

— Arbetsbelastningen har blivit tyngre utan att personalen utökats. Fler har blivit sjuka och andra får jobba dubbelpass. Till slut mår alla psykiskt dåligt när man inte hinner med sina uppgifter, säger Christoffer Göransson, sjuksköterska och Vårdförbundets skyddsombud, om situationen på sjukhusets infektionsavdelning.?

På Sundsvalls sjukhus är det barnmorskorna som visar att de inte orkar längre. Och där säger även chefer upp sig.??

— Sjuktalet har fördubblats sedan besparingarna drog i gång och flera barnmorskor har sagt upp sig för att de inte orkar längre. Cheferna hamnar i kläm mellan oss och sjukhusledningen, säger Gunilla Källman, barnmorska och förtroendevald för Vårdförbundet.?

Missförhållandena i Malmö och Sundsvall har anmälts till Arbetsmiljöverket.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida