Arbetsmiljö. Sjuksköterskor flyr intensiven i Umeå

Tio specialistsjuksköterskor har sagt upp sig och ytterligare sex har begärt förflyttning från intensivvårdsenheten på Norrlands universitetssjukhus.?

Under hela våren har specialistsjukskö­terskorna larmat om en undermålig arbetsmiljö som präglas av långa arbetspass, under­bemanning och låga löner.

I maj hotade 14 av sjuksköterskorna med uppsägning om ingenting gjordes. Nu har hotet förverkligats. Hittills har tio sagt upp sig. Ytterligare sex har begärt förflyttning till annan avdelning.

Vårdförbundet befarar att hälften av de 40 sjuksköterskor som i dag arbetar på intensiven kan ha försvunnit redan till hösten.

I mitten av juli träffades Vårdförbundet, arbetsgivaren och sjuksköterskor på avdelningen för att diskutera vad som behövs för att förbättra situationen. Enligt verksamhetsområdeschefen Marie Rodling Wahlström är lönen en viktig fråga. Redan nu har landstinget gått ut med ett erbjudande om ett sjuprocentigt lönepåslag till vidareutbildade sjuksköterskor.

Utöver det ska man snarast påbörja en handlingsplan. Dels för arbetsmiljön, dels för hur de personer som sagt upp sig ska kunna återrekryteras.

Men det arbetet kommer till stora delar att dröja till slutet av sommaren eftersom många är på semester.?

Johan Larsson, ordförande i Vårdförbundets Västerbottenavdelning, upprörs över beskedet. Han tycker att det har funnits gott om tid att hantera situationen och tror inte att medlemmarna vill vänta till hösten på en förbättring.

— En snabb lösning hade visat att arbetsgivaren åtminstone tar den här frågan på allvar. Passiviteten gör att folk som inte tänkt sluta faktiskt gör det. Som det ser ut nu är det fler som hotar med uppsägning samtidigt som sjuktalen riskerar att öka när arbetet blir för tungt.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida