Arbetsmiljö. Tbc-målet i hovrätten

5 september 2012

Fallet med sjuksköterskan som smittades med tbc efter att ha återanvänt andningsskydd avsedda för engångsbruk fortsatte i hovrätten i slutet av augusti. I tingsrätten friades den dåvarande verksamhetschefen på hennes arbetsplats, infektionskliniken vid Centrallasarettet i Kristianstad, från brott mot arbetsmiljölagstiftningen. Men åklagaren överklagade till hovrätten. ?

Dom väntas den 4 september.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida