Arbetsmiljöverket granskar intensiven på Visby lasarett?

Arbetsmiljöverket granskar intensiven på Visby lasarett?
Enligt Björn Tellström, vice ordförande i Vårdförbundet Gotland, har ledningen mer eller mindre ryckt på axlarna åt den riskanalys som gjorts på avdelningen

Var femte anställd har fått lämna intensivvårdsavdelningen i Visby — men patienterna är fortfarande lika många. Skyddsombuden protesterar och funderar på en anmälan till Arbetsmiljöverket.

Den 12 april minskade bemanningen på intensivvårdsavdelningen på Visby lasarett med två sjuksköterskor och sex undersköterskor. Det är 20 procent av personalstyrkan.

En förutsättning var att man skulle få nya intagningskriterier och en handlingsplan för hur man hanterar arbetstoppar. Inget av detta är på plats fast det nu har gått snart två månader.

– Det är ”business as usual”. Vi känner oss väldigt nonchalant behandlade, säger Björn Tellström, skyddsombud på intensiven och vice ordförande för Vårdförbundets avdelning på Gotland.

Ryckt på axlarna

Ett exempel på det är att man från ledningens sida enligt Björn Tellström mer eller mindre ryckt på axlarna åt den riskanalys som gjorts på avdelningen. Resultatet av den 6:6a-anmälan som skyddsombuden gjort är – att riskanalysen ska göras en gång till.

Björn Tellström är lite besviken över att problemen inte har gått att lösa inom ramen för det samverkansavtal som finns.

– Nu måste vi ta till formalia när vi borde ha löst det här tillsammans, säger han.

Fyrkantig organisation

Han menar att klinikledningen har lagt en fyrkantig organisation eftersom den inte känner till hur vardagen ser ut på intensiven, med stora variationer mellan perioder med lågt patienttryck och perioder med många väldigt vårdkrävande patienter.

– Vi hade en flexibel organisation med ett timbanksavtal, som nu är uppsagt. Trots att vi inte har haft någon riktigt allvarlig topp i belastningen ännu känner vi redan hur vi har fått problem att klara verksamheten, bekymmer som vi inte hade tidigare, säger Björn Tellström.

En 6:6a-framställan är gjord. På torsdag räknar Björn Tellström med att skyddsombuden från Kommunal och Vårdförbundet tar ställning till om de ska gå vidare till Arbetsmiljöverket och begära en inspektion.

”Löser så fort vi kan”

Tillförordnade klinikchefen Andreas Longueville, som enligt Dagens Medicin tillträdde efter det att den nya organisationen infördes, medger att man borde ha ordnat förutsättningarna för verksamheten innan man gjorde”personalomställningen” (läs: neddragningen av personalen med 20 procent).

– Det försöker vi lösa så fort vi kan, säger han till Dagens Medicin.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida