Arbetsmiljöverket: Inga åtgärder mot akuten på Karolinska Huddinge

Arbetsmiljöverket: Inga åtgärder mot akuten på Karolinska Huddinge
Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge.

Arbetsmiljöverket går på arbetsgivarens linje och bedömer att det inte finns några skäl att kräva en översyn av övertiden på akuten på Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge. Vårdförbundet menar att problemen ändå kvarstår.

27 september 2010

För ett par veckor sedan gjorde Vårdförbundets huvudskyddsombud en anmälan till Arbetsmiljöverket med en begäran om att övertiden på akutmottagningen skulle ses över. Vårdförbundet vände sig mot att det fanns alltför många obemannade pass i akutens scheman som fått till följd att anställda måste gå in och arbeta dubbelpass och extrapass.

Övertid ingår inte i avtalet

I förra veckan gjorde Arbetsmiljöverket en inspektion och träffade representanter för både arbetsgivaren och Vårdförbundet. I sitt svar konstaterar verket nu att arbetstiden regleras genom ett poängsystem för arbetad tid och att övertid inte ingår i det systemet. Därmed faller hela frågan om översyn av övertidsuttag.

Vid inspektionen framkom det att under en tvåmånadersperiod var det 13 tillfällen då arbetstagare hade jobbat både kväll och natt, det vill säga från klockan 13.00 till 07.00. Dessutom var det 51 tillfällen då arbetstagare jobbat dag och kväll, alltså från 07.00 till 21.30.

Arbetsgivaren berättade att de extra arbetspassen görs frivilligt och att personal alltid blir kompensationsledig direkt efter extrapassen. Arbetsgivaren kontrollerar också att den totala arbetstiden inte överstiger den schemalagda tid som varje arbetstagare ska göra under en fyraveckorsperiod.

Vill ha fortsatt diskussion

Liv Andersson är styrelseledamot för Vårdförbundets sektion Karolinska Huddinge. Hon menar att även om anmälningen har avslagits på grund av att begreppet övertid inte finns i avtalet så kvarstår problemen.

– Vi tycker inte att det är bra att personalen arbetar så extremt långa pass och hoppas att vi kan ha en fortsatt diskussion med arbetsgivaren om hur vi ska kunna lösa det problemet, säger Liv Andersson.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida