Arbetsmiljöverket kräver full bemanning på östgötsk vårdcentral

Arbetsmiljöverket kräver full bemanning på östgötsk vårdcentral
Skäggetorps vårdcentral i Linköping.

Ett otydligt ledarskap som gjorde arbetsmiljön kaosartad för sjuksköterskorna på Skäggetorps vårdcentral i Linköping fick Vårdförbundet att larma Arbetsmiljöverket. Nu ska det åter bli full bemanning.

Skäggetorps vårdcentral sköter om patienter som talar 35 olika språk och är drabbade av mycken ohälsa. Hård arbetsbelastning, flera chefbyten, kommunikationsbrister mellan arbetstagare och ledare samt brist på rutiner och scheman, ledde till kaos, oro och frustration i arbetsgruppen.

Personalbrist

– Folk slutade. I april kom Arbetsmiljöverket på inspektion. De såg tydligt att det inte var någon bra arbetsmiljö och krävde först och främst full bemanning, berättar Semmy Josefsson förtroendevald på Vårdförbundet i Östergötland.

I förra veckan var Arbetsmiljöverket tillbaka på vårdcentralen för att tillsammans med Vårdförbundet gå igenom den handlingsplan som arbetsgivaren tagit fram.

Ny chef

– Jag hoppas att det blir bra. Tre sjuksköterskor är på väg att anställas. När de är på plats i augusti är det full sköterskebemanning igen och då kommer det att bli lugnare, säger Semmy Josefsson.

Han berättar att det redan blivit lite bättre i arbetsgruppen tack vare en ny chef som skapar rutiner.

– Dessutom ska en mätning av arbetsbelastningen göras före årets slut. Generella riktlinjer för den tid ett patientbesök får ta kan inte gälla på Skäggetorp.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida