Arbetsmiljöverket kräver specialistutbildade sjuksköterskor till barnmedicin i Karlstad

Avdelningen för barn- och ungdomsmedicin vid centralsjukhuset i Karlstad har alldeles för lite specialistutbildad personal. De som har den kompetensen tvingas därför dra ett för stort lass. Arbetsmiljöverket kräver nu att avdelningen vidtar åtgärder.

1 december 2011

Det är ett skyddsombud som slagit larm om den pressade situationen på avdelningen. Fyra av tio av de omkring 50 anställda saknar specialistutbildning. Och det på en krävande avdelning för sjuka nyfödda och prematura barn. Tio specialistutbildade sjuksköterskor har slutat det senaste året.

Pressen på kvarvarande specialistutbildad personal är därför stor, både på sjuksköterskor och på läkare. Bland annat tvingas personal att arbeta övertid och extrapass, vilket gör att de får alldeles för lite tid till återhämtning och vila mellan passen och riskerar att bli sjuka. 

Avdelningen ska enligt Arbetsmiljöverket redan ha tagit tag i frågan, men någon handlingsplan har ännu inte upprättats.

Arbetsmiljöverket ger avdelningen fram till den 7 februari 2012 att inte bara informera verket om vilka åtgärder som ska vidtas, utan också se till att genomföra dem så fort som möjligt.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida