Arbetsmiljöverket kritiserar Växjö för överbeläggningar

Arbetsmiljöverket kritiserar Växjö för överbeläggningar
Centrallasarettet i Växjö. Foto:Michael Breider

Medicinavdelningarna på Centrallasarettet i Växjö har en medelbeläggning på över 100 procent. Den psykiska arbetsmiljön påverkas negativt, konstaterar Arbetsmiljöverket som nu kräver bättre riskbedömningar.

8 december 2010

Gisela Bertilsson, Vårdförbundets ordförande i Kronoberg, tycker inte att det räcker. Det behövs skarpare åtgärder och hela verksamheten måste ses över när det gäller vårdplatser, bemanning och kompetens.

– Överbeläggningarna har skapat problem på sjukhuset i Växjö en längre tid och det krävs mer än bättre riskbedömningar för att rätta till situationen, säger hon.

Stressande arbetsmiljö

Inspektionen av Centrallasarettet i Växjö ingår i den riksomfattande kartläggning som Arbetsmiljöverket gör vid samtliga akutsjukhus i landet.

Arbetsmiljöverket kräver att arbetsgivaren inför omfattande, skriftliga rutiner för hur riskbedömningar ska göras i samband med överbeläggningar som är ett stort problem för Centrallasarettet.

Även om patienter inte utlokaliseras eller läggs i andra rum än vårdsalar påverkas den psykiska arbetsmiljön negativt, skriver Arbetsmiljöverket i sin rapport. Det upplevs som stressande att ha ansvar för så många svårt sjuka patienter, ronder tar lång tid och annan verksamhet blir lidande om man inte håller ett mycket högt arbetstempo. Personalen känner oro för att missa viktiga saker i arbetet.

Beläggning över 100 procent

Under januari-september 2010 var medelbeläggningen 99 procent, men på medicinavdelning 3 var den 103 procent och på avdelning 5 så hög som 106 procent.

– Problemen finns inte bara på medicinavdelningarna, det gäller även andra avdelningar, säger Gisela Bertilsson.

Allt syns inte i statistiken

Hon menar att sjukhuset till och med har ännu fler patienter än vad som syns i statistiken eftersom arbetsgivaren inte räknar med det som kallas ”godkända” överbeläggningar.

– Bemanningen är inte anpassad till det egentliga antalet patienter. Både den fysiska och psykiska arbetsmiljön påverkas negativt och våra medlemmar är rädda för att inte hinna med sitt arbete och för att äventyra patientsäkerheten, säger Gisela Bertilsson.

Senast den 1 februari ska Centrallasarettet i Växjö ha åtgärdat de brister och krav som Arbetsmiljöverket har påtalat.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida