Arbetsmiljöverket överväger åtgärder mot medicinkliniken i Falun

Ständig överbeläggning under lång tid och otillräcklig bemanning har skapat starka stressreaktioner hos de anställda vid avdelning 29 på Falu lasarett. Det konstaterar Arbetmiljöverket efter en inspektion och överväger nu åtgärder.

22 december 2011

Det var Vårdförbundets skyddsombud Ulrika Norling som tog kontakt med Arbetsmiljöverket i oktober.

Stängningen av rehabvårdplatser i Borlänge har gjort att medicinkliniken i Falun fått ta emot ännu fler patienter, utan ökade personalresurser. Redan tidigare hade man en pressad situation och nu har det gått så långt att det lett till otrivsel, ohälsa, ökad sjukfrånvaro och att personal säger upp sig för att de inte orkar mer.

Arbetsmiljöverket kunde vid sin inspektion i slutet av november se att det finns stora problem när det gäller vårdplatser och bemanning.

Beläggningsstatistik visar att avdelning 29 under många år har haft en medelbeläggning som klart överskrider de befintliga vårdplatserna. För att försöka råda bot på det problemet utökades antalet platser från 18 till 20, men med samma bemanning som tidigare. Trots det är det fortfarande för få platser samtidigt som personalen går på knäna.

Arbetsmiljöverket ser allvarligt på situationen för de anställda och meddelar att man överväger ett föreläggande mot arbetsgivaren. Senast den 16 januari måste landstinget komma med ett yttrande om vilka åtgärder man kommer att vidta för att minska överbeläggningarna och arbetsbelastningen på personalen.

Landstinget lovade för ett par veckor sedan att avdelning 29 på Falu lasarett ska få fler platser och ett tillskott på 10-12 miljoner kronor för att förbättra strokevården

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida