Arbetsmiljöverket tillåter ambulans som har gått mer än 40 000 mil

Arbetsmiljöverket tillåter ambulans som har gått mer än 40 000 mil
Ett fordon som har gått över 40 000 mil utgör inte någon risk för liv och hälsa, anser Arbetsmiljöverket. Foto: Colourbox

Arbetsmiljöverket har hävt det skyddsstopp för ambulanser vid Sirius humanum i Skåne som gått mer än 40 000 mil. Men verket kommer nu att titta närmare på Vårdförbundets begäran om riskanalyser och handlingsplaner för två av företagets stationer samt alla ambulanser.

I onsdags beslutade Vårdförbundets huvudskyddsombud, Rickard Uppenberg, att skyddsstoppa samtliga av Sirius humanums ambulanser i Skåne som gått mer än 40 000 mil. Företaget hade inte lämnat ut någon dokumentation om fordonen och Rickard Uppenberg bedömde att de utgjorde en risk för patienter och personal.

Häver skyddsstoppet

Men nu har Arbetsmiljöverket hävt skyddsstoppet eftersom det enda fordon som gått över 40 000 mil var besiktigat och godkänt, och ansågs därmed inte utgöra någon fara för liv och hälsa. Rickard Uppenberg säger att beslutet var väntat, men påpekar att när de anställda inte vet något om saker som potentiellt kan vara farliga så blir det skyddsstopp.

– Hade vi fått se dokumenten från början hade det inte varit nödvändigt, eftersom bilarna var i tillräckligt bra skick. Företaget har bett om ursäkt för att man missade att skicka ut aktuell information.

Krav på handling

Arbetsmiljöverket ska nu titta närmare på Vårdförbundets begäran om handlingsplaner och riskanalyser för samtliga fordon samt för två av företagets stationer som fått flertalet anmärkningar vid skyddsronder. Hittills har fem så kallade 6:6a-anmälningar, om att arbetsmiljön är ett hot mot personalens hälsa, lämnats in utan att företaget har svarat.

– I början av nästa vecka börjar Arbetsmiljöverket att titta på detta och kommer då att ställa krav på företaget, säger Rickard Uppenberg.

Kritiserar Region Skåne

Han anser att en del av ansvaret även faller på Region Skåne som beviljat företaget dispens att köra med gamla fordon. När regionen och kommunerna själva stod för ambulansfordonen gjordes nybeställning när de gått 30 000 mil.

– Nu sanktionerar Region Skåne att vi kör runt med bilar som potentiellt är farliga för såväl personal som patienter.

Vårdfokus har frågat hälso- och sjukvårdsdirektör Karin Christensson vad Region Skåne har för ansvar för ambulanssjukvården och om större krav bör ställas på entreprenadföretag. Karin Christensson har bett att få återkomma med svar senare.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida