Arbetsmiljöverket: Visby lasarett riskerar vite

Arbetsmiljöverket: Visby lasarett riskerar vite
Björn Tellström är skyddsombud för Vårdförbundet.

De fysiska och psykiska påfrestningar är så stora att personalen riskerar skador och ohälsa på Visby lasaretts intensivvårdsavdelning. Den bedömningen har Arbetsmiljöverket gjort vid en inspektion.

Nu ska arbetsgivaren, hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Gotlands kommun, yttra sig före den trettonde augusti  innan Arbetsmiljöverket fattar beslut. Förutom förläggande om arbetsförhållanden kan det också bli fråga om vite.

Bakgrunden är den neddragning av personalstyrkan med 20 procent, sex undersköterskor och två sjuksköterskor, som arbetsgivaren genomförde den 12 april, och de konsekvenser det kan föra med sig.

Brist i arbetsgivarens bedömning

I tidigare artiklar har Vårdfokus berättat om det missnöje med arbetsgivarens handlande som finns på avdelningen. Vårdförbundets skyddsombud Björn Tellström anser att arbetsgivaren har bortsett från att intensiteten, antal patienter och vårdbehov, varierar på en intensivvårdsavdelning.

Tillsammans med Kommunals skyddsombud gjorde han därför en så kallad 6:6a-anmälan till Arbetsmiljöverket. När inspektionen gjordes den 30 juni fann Arbetsmiljöverket bland annat att ständigt återkommande arbete i trånga patientrum innebär allvarliga risker för alltför stor arbetsmängd och för många komplexa och ansvarsfulla arbetsuppgifter samtidigt.

De bedömde också att det innebär stora psykiska påfrestningar samt allvarlig risk för felhandlingar och hälsofarlig stress för personalen.

Stor belastning på personalen

Nu, tre månader efter att personalminskningen genomfördes, anser Björn Tellström att han har fått rätt i sin bedömning.

– Man har inte lyckats få full vikarietäckning inför sommaren och en topp nyligen ledde till att vi gick på knäna. Det är ett under att det inte hände något allvarligt. Vi har varit tvungna att skicka en patient med subaraknoidalblödning fram och tillbaka till en vårdavdelning, under samma natt, för att få plats med mer akuta patienter, berättar Björn Tellström som också är vice ordförande i Vårdförbundet Gotland.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida