Arbetsolyckorna bland kvinnor inom vård och omsorg ökar mest

Arbetsolyckorna bland kvinnor inom vård och omsorg ökar mest
En av de vanligaste diagnoserna för kvinnor till följd av arbetsolyckor är frakturer på underarmar. Arkivbild: Mostphotos

AFA Försäkrings årliga rapport om arbetsolyckor och arbetsskador visar en ny trend: Kvinnornas andel av de godkända arbetsskadorna har ökat — och det gäller framför allt kvinnor inom vård- och omsorgssektorn.

Den vanligaste arbetsskadeorsaken för kvinnor är fallolyckor, enligt rapporten som AFA Försäkring presenterade i dag. Sjukvårdspersonal ramlar inne, omsorgspersonal ramlar ute – ofta på väg till en vårdtagare. Frågan är varför kvinnor ramlar och skadar sig mer nu än för några år sedan?

AFA Försäkring har inga säkra svar att ge, men att industrisektorn minskar och att servicesektorn ökar kan vara en delförklaring till att arbetsolyckorna bland kvinnor ökar. En annan teori har professorn i skadeprevention vid Kungliga tekniska högskolan, Tor J Larsson.

– Jag gissar att förklaringen är demografisk. Vi är en åldrande befolkning och även den arbetande delen blir allt äldre. Att det har betydelse för statistiken blir tydligt när de vanligaste arbetsolyckorna är fall. Med stigande ålder blir konsekvensen av ett fall allvarligare, säger han.

Godkända arbetsolyckor

AFA:s statistik över arbetsolyckor och arbetsskador skiljer sig från Arbetsmiljöverkets genom att försäkringsbolaget bara registrerar antalet godkända arbetsolyckor, medan Arbetsmiljöverket rapporterar antalet anmälningar.

Definitionen på ett allvarligt arbetsolycksfall är att det leder till mer än 30 dagars sjukskrivning eller till medicinsk invaliditet.

Årets redovisning, som omfattar åren 2009 och 2010, visar att antalet godkända olyckor minskade 2009 – som var ett krisår med hög arbetslöshet – och var fler än på länge under 2010.

Sifforna visar också att den medicinska invaliditeten till följd av olyckorna har ökat. 38 procent av arbetsolyckorna bland vård- och omsorgspersonal ledde till invaliditet.

Polis ett högriskyrke

Det är fortfarande män som står för majoriteten av arbetsskadorna. Högriskyrken bland män är polis, industriarbetare och byggnadsarbetare. De kvinnor som är poliser och industriarbetare utsätts också för högst risker, men det är inom vård- och omsorgssektorn som det ökade antalet fallolyckor visar sig.

De vanligaste diagnoserna för kvinnor till följd av arbetsolyckor är frakturer på underarmar eller underben. Näst vanligast är akut krisreaktion – till följd av smittorisk efter en skärskada, eller till följd av hot eller våld. Männen skadar sig på olika ställen på kroppen och de näst vanligaste skadorna är fingerskador.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida