Arbetsmiljöstatistik

Arbetssjukdomarna ökar för sjätte året i rad

Allt fler kvinnor blir sjuka på grund av organisatoriska och sociala faktorer på arbetet. Arbetsmiljöverket ser det som en oroande trend.

Antalet anmälda arbetsskador – arbetsolyckor och sjukdomar orsakade av arbetet – ökar för sjätte året i rad. Mest har arbetssjukdomarna bland kvinnor ökat. Det visar 2015 års statistik från Arbetsmiljöverket.

Siffrorna bygger på arbetsskadeanmälningar till Försäkringskassan. Förra året anmäldes 119 300 arbetsskador.

När det gäller arbetssjukdomar drabbas män framför allt av belastningsskador. Bland kvinnor är det oftast organisatoriska och sociala faktorer på arbetsplatsen som är orsaken. Sedan 2011 har arbetssjukdomarna ökat med 83 procent bland kvinnor och med 60 procent bland män.

– Det är andra året i rad som organisatoriska och sociala faktorer är den vanligaste orsaken till kvinnors arbetssjukdomar. Det är en oroande trend som arbetsgivarna inte har lyckats bryta, säger Ann Ponton Klevestedt, chef vid Arbetsmiljöverkets enhet för statistik och analys.

Mest drabbade är de i vården

Det är kvinnor inom utbildning, vård och omsorg som är mest drabbade av sjukdomar till följd av organisatoriska och sociala faktorer.

Arbetsolyckor drabbar oftare män än kvinnor och vanligaste orsaken är att de förlorar kontrollen över en maskin eller ett verktyg. Bland kvinnor är fallolyckorna vanligast. För kvinnor inom vård och omsorg beror olyckan oftast på att något händer i kontakten med en vårdtagare, till exempel vid tunga lyft. Men det handlar också om hot eller våld.

Män skadar oftast sina fingrar och händer. Kvinnor skadar höfter, ben eller fötter. Båda könen drabbas också av ryggskador.

Antalet anmälda arbetsskador är inte detsamma som antalet godkända. Bara en liten del av anmälningarna leder till utredning och livränta. Under 2015 beviljade Försäkringskassan drygt 700 egenlivräntor till följd av arbetsolyckor eller olyckor på väg till eller från arbetet. 510 egenlivräntor betalades ut för arbetssjukdom.

Av de arbetsskador som rapporterades under 2015 ledde 31 302 arbetsolyckor och 12 141 arbetssjukdomar till sjukfrånvaro.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida